Hospodársky denník
USD48,49 Sk
EUR43,44 Sk
CHF28,343 Sk
CZK1,254 Sk
  Piatok  27.Apríla 2001

Nový štýl boja proti rakovine

Skúšky v praxi Fortýnovej metódy devitalizácie

Novú metódu liečby pokročilého štádia rakoviny hrubého čreva a kože, tzv. devitalizáciu, začali v Česku skúšať v praxi štyri nemocnice vybrané ministerstvom zdravotníctva. Tri pražské a jedna brnianska. Rozhodla o tom vedecká ministerská rada. Zhubné ochorenie ľadvín zatiaľ lekári oficiálne pomocou devitalizácie operovať nemôžu. Podstatou Fortýnovej metódy je podviazanie nádoru, keď lekári operáciou pozastavia vyživovanie nádoru prívodom krvi. Nádor by tak mal odumrieť, a táto forma operácie by mala spôsobiť i zánik metastáz.

Liečbu formou devitalizácie skúšal niekoľko rokov tím doktora Karla Fortýna na zvieratách. Operáciám sa podrobilo i niekoľko pacientov s rakovinou vo vrcholnom štádiu. Napriek tomu doktor Fortýn so svojím tímom tvrdí, že dosiahli úspešnosť v tejto metóde, no jeho tvrdenie časť odbornej verejnosti vníma rozporuplne. Teraz túto formu liečby sledujú vybrané pracoviská pražského IKEM-u, Všeobecná fakultná nemocnica s Fakultnou nemocnicou na Bulovke a v Brne Masarykov onkologický ústav. Podľa Miloša Hájka z Českej chirurgickej spoločnosti boli vybrané pre tento druh liečby tie prípady, keď nejde pacientovi o život z dôvodu tejto operácie. Ako Hájek spresnil, nejde o tie prípady, keď má pacient rozbehnutý nádor vo vrcholnom štádiu a na tento nádor s najväčšou pravdepodobnosťou umrie. Napriek tomu, že túto metódu Česká chirurgická spoločnosť neuznáva, rozhodla sa ju vyskúšať v praxi. Tvrdí totiž, že všetko to, čo je vo zvieracej patológii, sa nedá jednoducho prenášať do ľudskej patológie. Spoločnosť dokonca vydala pre začatie oficiálnych operácií vyhlásenie, ktorým znovu ostro odmietla metódu devitalizácie. Niektorí odborníci sa však prikláňajú k názoru, že iba prax môže ukázať, či Fortýnova metóda je sľubná a skutočne tak efektívna. Ak sa podľa ich tvrdenia preukážu kladné výsledky v tom rozsahu, ako boli deklarované, tak sa niektorí českí lekári domnievajú, že by autori devitalizácie koketovali s Nobelovou cenou.

V Brne začali ako prví a lekári majú už tri operácie s touto metódou za sebou. „Ľudia nemajú žiadne pooperačné komplikácie ako napríklad abscesy a podobne,“ konštatoval riaditeľ Masarykovho onkologického ústavu Jan Žaloudík. Dodal, že nie je možné povedať dopredu, ako sa bude vyvíjať ich nádorové ochorenie. Jeden chorý už podstúpil operáciu na chirurgii v pražskej Bulovke. „Žiadne pooperačné komplikácie sa neobjavili. Sme pripravení na ďalšie operácie,“ uviedol primár oddelenia František Antoš. Vhodného pacienta zatiaľ hľadajú vo Všeobecnej fakultnej nemocnici. „U nás má povolenie 1. chirurgická klinika, avšak doteraz nebola žiadna operácia realizovaná. O povolenie žiada i urologická klinika,“ povedala hovorkyňa nemocnice Šárka Snížková. Na operácie sa chystajú i v Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny. Zatiaľ sa podľa brnianskych lekárov ukazuje, že pacienti operovaní devitalizáciou nemajú komplikácie. Zatiaľ ich výsledok práce znie - ani uzdravenie a ani žiadne zhoršenie stavu. Omnoho múdrejší vraj budú až po ďalšej kontrole operovaných touto metódou, doplnenou výsledkami z laboratórnych vyšetrení a počítačovej tomografie.

Ivo Skoumal

Brno

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.