Hospodársky denník
USD48,49 Sk
EUR43,44 Sk
CHF28,343 Sk
CZK1,254 Sk
  Piatok  27.Apríla 2001

Nie je tuk ako tuk

Tuky patria všeobecne k energeticky veľmi bohatým látkam, preto ich príjem v potrave musíme z hľadiska racionálnej výživy kontrolovať. Spotreba tukov v súčasnosti prevyšuje požiadavky racionálnej výživy a v budúcnosti by sa nemala zvyšovať. Postupne však dochádza k zmenám štruktúry konzumovaných tukov, a to k zvýšeniu podielu olejov a tukov rastlinného pôvodu na úkor tukov živočíšneho pôvodu.

V tomto smere nezaostáva ani Palma - Tumys, a. s., Bratislava. Jedlé rastlinné tuky, ktoré vyrába, majú vysokú kvalitatívnu úroveň. Predpoklady na jej dosiahnutie spočívajú v realizácii rekonštrukcií a v zavedení nových moderných technológií. Rastlinný tuk je často chápaný ako konkurenčný výrobok živočíšneho tuku. Hoci úžitková hodnota a celý rad vlastností sú porovnateľné so živočíšnymi, rastlinné tuky treba chápať ako samostatnú potravinu. Tuky sú vyrobené z rafinovaných rastlinných tukov a olejov, t. j. zo surovín neobsahujúcich cholesterol s prídavkom esenciálnych mastných kyselín, ktorých zdrojom je práve prítomný rastlinný olej.

(tu)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.