Hospodársky denník
USD48,49 Sk
EUR43,44 Sk
CHF28,343 Sk
CZK1,254 Sk
  Piatok  27.Apríla 2001

Potrebujú 2 miliardy

Predstavitelia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) sa domnievajú, že vlaňajší objem predaja domácich podnikov potravinárskeho priemyslu na úrovni 70 mld. Sk by nemusel byť konečným. Celková spotreba potravín na Slovensku aj so zarátaním významných trhových priestorov zahraničných producentov by sa mala pohybovať zhruba na objeme 85 mld. Sk. Zvýšenie domácej produkcie potravín je však podmienené hlavne rastom exportu, pretože s prípadnou širšou expanziou v spotrebe obyvateľstva SR sa v najbližších rokoch nepočíta a pasívne saldo agropotravinárskeho zahraničného obchodu SR už niekoľko rokov prekračuje úroveň 15 mld. Sk. Potravinári však na rozšírenie svojich vývozných možností podľa SPPK potrebujú aj adekvátne proexportné podpory zo strany štátu. Okolité asociované krajiny pritom rozsah takýchto podpôr výrazne zvyšujú.

Aj pri najúspornejších alternatívach technického a technologického dovybavenia potravinárskeho priemyslu na solídny medzinárodný štandard sa potreba zdrojov odhaduje asi na 2 mld. Sk.

(tu)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.