Hospodársky denník
USD48,49 Sk
EUR43,44 Sk
CHF28,343 Sk
CZK1,254 Sk
  Piatok  27.Apríla 2001

Fúzia nukleárnych aktivít

EK dala zelenú dohode Framatome a Siemens

Európska komisia (EK) za určitých podmienok schválila plánovanú fúziu nukleárnych aktivít spoločností Siemens a Framatome. Európski „strážcovia konkurencie“ sa zlúčením zaoberali približne 5 mesiacov a na začiatku ostro protestovali proti fúzii vzhľadom na silné postavenie na trhu v niektorých sektoroch jadrovej technológie. Podniky chceli zlúčiť svoje nukleárne divízie a dostať sa na vrchol svetového rebríčka v oblasti palivových článkov a poskytovaní služieb v súvislosti s jadrovými elektrárňami. Ich spoločný podnik by mal fungovať pod obchodným menom Framatome ANP (Advanced Nuclear Power) a dosahovať ročný obrat asi 6 miliárd DEM.

Schválenie projektu nasledovalo po tom, čo sa zo spoločného podniku stiahla francúzska firma Cogema, ktorá je rovnako aktívna v atómovej oblasti. Okrem toho sa svojej účasti zriekla aj francúzska zásobovacia spoločnosť Electricité de France (EdF). Bruselu robila starosti predovšetkým situácia na francúzskom trhu, kde sa nachádza 58 zo 79 tlakovodných reaktorov typu PWR v Európe a dodávky jadrovým elektrárňam sú oveľa menej liberalizované ako v iných častiach Európy. EdF uviedla, že teraz je v jej vlastnom záujme aktívne sa usilovať o druhý zdroj zásobovania, možno u ďalšieho väčšieho konkurenta na trhu, angloamerickej skupiny BNFL/Westinghouse/ABB.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.