Hospodársky denník
USD48,49 Sk
EUR43,44 Sk
CHF28,343 Sk
CZK1,254 Sk
  Piatok  27.Apríla 2001

Seriózny a stabilný partner

Spoločnosť Intercredit Bratislava, spol. s r. o., bola založená v roku 1993 majoritným spoločníkom Intercredit Informations Holding Viedeň ako v poradí štvrtá samostatná spoločnosť vo východnej Európe na účely poskytovania dvoch hlavných produktov pre domácich a zahraničných klientov - mimosúdneho inkasa pohľadávok, ako aj najrôznejších obchodných informácií. Intercredit Bratislava, spol. s r. o., sa výrazným spôsobom podieľa na vytváraní štandardných podmienok obchodovania na našom trhu, znižovaním obchodných rizík, ako aj predchádzaním prípadných strát z nevymožiteľných pohľadávok . Štandardné podmienky, akými je získavanie obchodných informácií, hodnotenie bonity firmy, odporúčanie výšky úverového rámca, ako aj rozsahu a spôsobu možnej spolupráce v zahraničí - z nášho hľadiska predovšetkým v krajinách Európskej únie - považujú za základný a úplne bežný spôsob nadviazania obchodnej spolupráce a neskôr aj korektného a spoľahlivého udržania dlhodobých obchodných vzťahov.

Silnú podporu, ktorú Intercredit Bratislava dostáva od svojich dvoch materských firiem - KSV (Spolku na ochranu veriteľov) Viedeň, ako aj COFACE France - najväčšej svetovej poisťovacej spoločnosti pre exportné úvery - využívame k plnej spokojnosti našich klientov z hľadiska rýchlosti, obsahu a kvality informácií a tiež vymáhania pohľadávok. Vzhľadom na členstvo v rôznych medzinárodných zoskupeniach, ako Info Alliance, Credit Alliance a Eurogate siahajú priame spojenia nášho holdingu do viac ako 67 krajín sveta, s prístupom do rôznych databáz s viac ako 25 miliónmi aktuálnych údajov o rôznych medzinárodných spoločnostiach a firmách. Práve vďaka tejto celosvetovej sieti, ako aj moderným komunikačným nástrojom sme schopní reagovať veľmi rýchlo a vysoko kvalitne na najrôznejšie požiadavky našich domácich i zahraničných klientov.

Nie sme však iba poskytovateľmi obchodných a finančných informácií, ale zaujímame tiež významné postavenie poradenskej spoločnosti, hlavne pri medzinárodných fúziách, príprave kooperácií, ako aj pri uzatváraní nových obchodov, kde klienti bez adekvátnych skúseností v medzinárodnom obchode, resp. poznania lokálneho trhu, ako aj aktuálnych zákonov a predpisov nemajú veľkú šancu na úspech. Nejde pritom iba o slovenské subjekty, začínajúce obchodovať v zahraničí, ale vo väčšine prípadov o renomované medzinárodné spoločnosti , prichádzajúce po prvý raz na náš trh, ktorý je pre nich neznámy a nový.

Intercredit Bratislava disponuje overeným medzinárodným know-how, ktorý využíva pri posudzovaní kredibility spoločností a riešení inkasa pohľadávok na domácom aj zahraničnom trhu. Pre klientov je však zaujímavé aj prepojenie s ostatnými holdingovými zastúpeniami Intercreditu, pretože rovnaký medzinárodný štandard je využívaný vo všetkých 8 krajinách strednej a východnej Európy. Cez on-line systém prepojený sieťou internetu dokážeme rýchlo a kvalitne zabezpečiť požadované informácie akémukoľvek klientovi v reálnom čase s možnosťou prístupu do príslušnej databázy a jeho spätnej väzby.

Klienti, dlhodobo využívajúci naše produkty, oceňujú predovšetkým silu medzinárodného štandardu, profesionálnosť a minimalizáciu svojich nákladov, ako aj prevenciu prípadných strát zo zlých obchodov s neserióznymi partnermi.

Intercredit, spol. s r. o., Bratislava je so svojimi 30 zamestnancami na celom území Slovenska a 130-ročnými skúsenosťami KSV, ako aj 50-ročnými skúsenosťami Coface serióznym a stabilným partnerom mnohých renomovaných i začínajúcich spoločností, ktorým pomáha pri vstupe na náš trh alebo integrácii do EÚ.

(do)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.