Hospodársky denník
USD48,49 Sk
EUR43,44 Sk
CHF28,343 Sk
CZK1,254 Sk
  Piatok  27.Apríla 2001

Viedeň - lákadlo pre svetový obchod

Významné investície nadnárodných spoločností do rakúskych pobočiek

Jedným z hlavných ťahúňov rakúskej ekonomiky je hlavné miesto Viedeň. Umiestnená v srdci Európy, na rozhraní medzi eurozónou a postkomunistickými reformnými krajinami, je lákadlom pre podnikavých ľudí. Firmy z EÚ, ktoré tu sídlia, môžu priamo obchodovať až so štyrmi krajinami strednej a východnej Európy - Slovenskom, Českom, Maďarskom a Slovinskom. Ich hlavné mestá - Bratislava, Praha, Budapešť a Ľubľana - sa nachádzajú v hranici 300 kilometrov, navyše z letiska v Schwechate sa v mimoriadne krátkom čase možno dostať do všetkých dôležitejších obchodných bodov strednej a východnej Európy.

Za ďalšie výhody Viedne sa považuje široká škála kvalitných finančných a priemyselných služieb, flexibilita zamestnancov, bohaté skúsenosti tunajších podnikov a odborníkov s východnými trhmi či vysoký stupeň medzinárodnej stability. Nezanedbateľným faktorom je aj kvalita života, ktorá je podľa nedávnej štúdie poradenskej agentúry William Mercer spolu s Bergom na najvyššej úrovni v Európe. Štúdia pritom zohľadňovala ekonomickú situáciu, kvalitu životného prostredia, systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti, systém vzdelávania, možnosti trávenia voľného času a ponuku bytov.

Hádam najlepším dôkazom príťažlivosti Viedne sú rozhodnutia nadnárodných spoločností, ktoré od vstupu Rakúska do EÚ v roku 1995 výrazne zvýšili investície do svojich tunajších pobočiek. General Motors napríklad investoval 4 miliardy ATS do svojho závodu v Asperne. Coca-Cola „povýšila“ svoju viedenskú pobočku na vedúcu európsku kanceláriu. Philips tu založil vlastnú Obchodnú, rozvojovú a podpornú divíziu pre región strednej a východnej Európy.

Veľavravné sú aj čísla o počte novozaložených podnikov. Od roku 1995 do roku 1998 ich počet vzrástol z 3203 na 5005, teda o 56 percent , čo je až o 46 percent nad celoštátnym priemerom. Celkový počet novozaložených podnikov v spomínanom štvorročnom období bol pozoruhodných 18

(by)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.