Hospodársky denník
USD49,724 Sk
EUR43,61 Sk
CHF28,579 Sk
CZK1,264 Sk
  Utorok  3.Apríla 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Niekedy je nebezpečné, ak prehovorí politika

Oceňuje statočnú prácu a kamarátstvo bez ohľadu na to, či ste hore alebo dole

„Slúžte aj naďalej Slovensku, osvetlite ho a zohrievajte, dávajte do pohybu továrne a dielne, slúžte žiakom v školách i chorým v nemocniciach, osvetľujte a zohrievajte aj naše chrámy.“

Kardinál Ján Chryzostom Korec pri návšteve Jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach 28. 5. 1997

„Po roku 1990, keď sa vytvorili predpoklady získať ostrohy v zahraničí a dokázať si, že to zvládnem, využil som možnosť pracovať v Spojených arabských emirátoch. Bol som tam aj operátorom, alebo názorne povedané ťkuričomŤ pri obrovskom kotle, vyrábajúcom 550 ton pary za hodinu z plynu a mazutu, ale robil som aj s paroplynovým zariadením. Celkovo som tam strávil dva a pol roka. Dennodenne som mal pred očami spaľovanie 28-tisíc kubíkov plynu za hodinu a k tomu 330-tisíc kubíkov spáleného vzduchu. To všetko sa menilo na spaliny, teda to, čo dýchame, sa premenilo na otravu. Takže ekologický pomer medzi klasickými a jadrovými elektrárňami mám ako na dlani a viem, čo je dobré a čo škodí.“

Z rozhovoru s M. Lipárom

„Keď som pracoval v elektrárňach v Jaslovských Bohuniciach na poste námestníka pre prevádzku, ale aj ako predseda ÚJD SR, vždy som sa snažil získať čo najlepších, autoritou oplývajúcich ľudí na Slovensku, ale aj vo svete, ktorých mienka mohla dať svedectvo o našej jadrovej energetike. V tomto spolupracujem aj s dôstojným pánom Mariánom Červeným z Brestovian, ktorý je veľmi populárnym kňazom, akýsi neoficiálny minister-diplomat, a to aj ťzahraničných vecíŤ. Na jeho fare sa stretávajú mnohé osobnosti, či už z domácej i zahraničnej politiky, ale aj umelci, ako napríklad Peter Dvorský, Martin Babjak a ďalší, ktorí spievajú na jeho omšách. Mnohí z nich navštívili naše elektrárne. M. Červený je aj ťmostomŤ medzi Slovenskom a Rakúskom tým, že je veľmi blízky priateľovi Slovenska - kardinálovi Franzovi Königovi. Najcennejšie je, že aj tieto osobnosti spoznali, akí spoľahliví ľudia pracujú v našich elektrárňach, že sú naozaj na úrovni a nie experimentátormi či dokonca hazardérmi.“

Z rozhovoru s M. Lipárom

S Katarínou Kolníkovou sa raz stretli a padli si do oka a odvtedy sa k nemu správa ako k synovi. Následne ho takto zoznámila s ostatnými „Radošincami“ - „Stanko (Štepka), toto je ten môj nový kamarát,“ povedala vedúcemu súboru Stanislavovi Štepkovi. Aj jeho potom pozval na návštevu jadrovej elektrárne, a odvtedy sa začala datovať dobrá spolupráca, pričom Radošinské naivné divadlo niekoľkokrát hralo aj pre slovenských energetikov... Čo si u ľudí cení najviac? Statočnú prácu a skutočné kamarátstvo, bez ohľadu na to, či ste hore alebo dole. Toto je „civilnᓠmomentka predsedu Úradu jadrového dozoru (ÚJD). Ing. Miroslav Lipár (48) je nominovaný na prestížne ocenenie Zlatý biatec 2000.

Okrem postu predsedu ÚJD SR má M. Lipár množstvo funkcií v rozličných medzinárodných inštitúciách. Je podpredsedom Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni, členom medzinárodnej poradnej skupiny jadrovej bezpečnosti INSAG, podpredsedom NUSAC (Koordinácia pomoci v oblasti jadrovej bezpečnosti) Európskej komisie, členom viacerých medzinárodných misií hodnotiacich bezpečnosť prevádzky jadrových elektrární v mnohých krajinách sveta. V zahraničí cenený, rešpektovaný odborník, so skvelým renomé. A doma? S Ing. M. Lipárom sa často stretávam nielen pre jeho profesionálne, ale aj ľudské vlastnosti. Aj keď sa nežaluje, mám pocit, akoby sa na neho i jeho úrad, ktorý patrí do štruktúry organizácií ústrednej štátnej správy a podlieha priamo vláde SR, neraz zabúdalo.

- Pri všetkých stretnutiach zdôrazňujem, že jadrová energetika na Slovensku je v dobrých rukách, že na Slovensku máme veľmi dobrých odborníkov a jadrová energetika nemôže byť za žiadnych okolností zneužitá. ÚJD SR navštívil prezident Rudolf Schuster, ktorý sa presvedčil o odbornosti, kvalite a poriadku vo všetkých objektoch jadrovej energetiky. Boli u nás mnohí veľvyslanci cudzích štátov, naši poslanci, najvýznamnejší odborníci na jadrovú energetiku takmer z celého sveta.

Čo považujete za svoje najlepšie a najhoršie „naj...“?

- To dobré „naj“ sú predovšetkým medzinárodné uznania, ktoré ÚJD SR dostal. Náš úrad je vysoko hodnotený všetkými organizáciami, ktoré na to majú oprávnenie. Či už je to Európska komisia, MAAE alebo rôzne medzinárodné misie, či Asociácia dozorov nad jadrovou bezpečnosťou krajín Európskej únie (WENRA). Nie sme na tom horšie ani v očiach ostatných dozorov, najmä dozoru USA.

Duch priateľstva,

spolupráce a uznania, ktorý existuje medzi týmito našimi organizáciami - naším maličkým dozorom s vyše osemdesiatimi pracovníkmi a obrovským americkým dozorom s 2700 zamestnancami, je naozaj veľmi významný. Keď som nastupoval do funkcie predsedu, obával som sa, ako prejde v parlamente a ako dokážem v novej funkcii (v roku 1998) obhájiť zákon o mierovom využívaní jadrovej energie, lebo do tohto problému som skočil rovnými nohami. Zvládli sme to výborne a pri finálnom rokovaní v parlamente sa len dvaja poslanci zdržali hlasovania a jeden boli proti. Vtedy sa ukázalo, že ak ide o odborný, navyše dôležitý zákon, parlament sa vie zjednotiť. ÚJD SR na vysokej úrovni zvládol aj licencovanie (vydávanie povolení) Jadrovej elektrárne Mochovce. Práve počas poslednej generálnej konferencie MAAE vo Viedni sa ma mnohí odborníci z celého sveta pýtali, povedzte, čo ste robili ináč a čo ste robili lepšie, keď Mochovce

tak jednoducho

prešli? Odpovedal som, že ani Mochovce sa nerodili ľahko, bolo to všetko veľmi náročné, len ľudia na to už akoby zabudli. Bolo na mňa vtedy dokonca podané trestné oznámenie zo strany Greenpeace na Slovensku. Ďalšie „naj” je osobné uznanie zo strany USA za výsledky pri zvyšovaní jadrovej bezpečnosti elektrární na Slovensku, čo je zatiaľ mojím najvyšším ocenením. V rámci MAAE sa Slovensko stalo modelovým príkladom, ako by sa malo s jadrovou energetikou zaobchádzať.

Boli ste členom aj medzinárodných misií, ktoré hodnotili jadrové elektrárne v Číne, Španielsku, USA, Maďarsku, Česku. Čiže neostávate len v administratívnej funkcii, ale svoju profesionálno-technickú kompetenciu a „kondíciu“ si stále rozvíjate. Čo vám však tieto funkcie vzali, aké sú ich

- Za tie považujem skutočnosť, že v rokoch 1998 až 1999 som nemal takmer chvíľu voľného času na seba a rodinu. Nápor počas spúšťania Jadrovej elektrárne Mochovce, rekonštrukcia elektrárne V-1 v Jaslovských Bohuniciach a návštevy zahraničných misií si vyžadovali množstvo síl, vôle a času. Pod týmto náporom sa mi zhoršil zdravotný stav a dostal som sa do kategórie ľudí s vysokým krvným tlakom a musím užívať lieky. Druhým veľkým mínusom je, a na to som dosť citlivý, keď niekto niekoho neprávom z niečoho obviní. Napríklad, keď médiá neuvedú objektívne informácie o jadrovej energetike. Zdôrazňujem objektívne, nie pozitívne. Určite som aj ja vo svojej funkcii urobil chyby, ale v celom kontexte práce musím povedať, že naša činnosť bola veľmi detailne hodnotená v rámci programu PHARE a finálny výsledok je dobrý.

ÚJD SR je dozorujúci orgán, ale má niekto dozor aj nad vami?

- Vyvarovanie sa vážnejším chybám je zaručené vnútorným mechanizmom úradu. Zavádzame, možno

ako jediný

ústredný orgán štátnej správy, vnútorný systém kvality. Od začiatku našej činnosti máme určité normy a štandardy, podľa ktorých pracujeme. Každé naše rozhodnutie prechádza po jednotlivých stupňoch riadenia. Inšpektori musia svoje písomné stanoviská zdôvodniť a nie len napísať „súhlasím” alebo „nesúhlasím”. Týmto rozhodnutím sa zaoberá riaditeľ odboru a následne hlavný inšpektor. Vážnejšie rozhodnutia sú diskutované v kolektívnom orgáne ÚJD. Vonkajší „bezpečnostný” mechanizmus je spojený s činnosťou MAAE. Je to orgán, ktorý nám pomáha pri vážnych rozhodnutiach, napríklad o rekonštrukcii elektrární, jej postupe, zvyšovaní bezpečnosti a hodnotení bezpečnostných opatrení. Napríklad globálne hodnotenie ÚJD do roku 1997 vykonala medzinárodná misia, v ktorej boli odborníci z USA, Veľkej Británie, Francúzska, Bulharska a Maďarska. WENRA hodnotila úroveň našej legislatívy a výsledkom je verdikt, že táto oblasť je v poriadku a je porovnateľná s krajinami EÚ. Aj čo sa týka ÚJD SR, ten podľa WENRA pracuje na vysokej profesionálnej úrovni a v ničom nezaostáva za poprednými krajinami Európskej únie. Všetky misie však poukazujú na jeden problém, ktorým je finančné

ohodnotenie

našich pracovníkov v porovnaní s organizáciami, nad ktorými máme dohľad. To je slabina. A to aj v porovnaní napríklad s Maďarskom, kde majú podstatne menej jadrových zariadení ako Slovensko, pričom tam má organizácia jadrového dozoru pri približne rovnakom počte pracovníkov asi štvornásobne vyšší rozpočet ako my. Podobne je to aj v porovnaní s Českou republikou.

Toto finančné podvyživenie zapríčiňuje aj odchod niektorých vašich pracovníkov za lepším ohodnotením.

- To je pravda. Keby sme mali platiť rozličné kurzy, tak sa nedoplatíme. Máme šťastie, že často to, čo potrebujeme, dostaneme zo zahraničia zadarmo, vďaka našim kontaktom a dobrej spolupráci. Takto sme dostali veľkú časť našich počítačov. Máme to zbilancované a vychádza nám, že v rámci rozličnej zahraničnej pomoci sme dostali už asi

50 miliónov

korún a v rámci nášho rozpočtu dostávame ročne na investície len tri milióny korún. Je pre mňa veľkou starosťou ako svojich spolupracovníkov udržať a najmä motivovať.

Dokumentujte náročnosť vašej práce niekoľkými číslami.

- V čase, keď sa spúšťala elektráreň Mochovce a rekonštruovala elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, vydali sme ročne od 297 do 453 odborných rozhodnutí, pričom v predchádzajúcich rokoch to bolo od 100 do 170. V tomto roku sme k septembru na čísle 141.

Čo aktuálne zabezpečuje ÚJD SR v týchto dňoch a týždňoch?

- Momentálne posudzujeme bezpečnostnú správu elektrárne V-1 po jej rekonštrukcii. Dostali sme komplexnú, veľmi rozsiahlu dokumentáciu. Teraz takmer všetky naše odbory posudzujú príslušné kapitoly. Zaoberáme sa aj prípravou medzinárodnej misie na elektráreň V-1. Bude netypická, lebo skontroluje nie iba implementáciu všetkých bezpečnostných opatrení, ale aj plnenie tzv. bezpečnostných funkcií. Jadrová bezpečnosť v elektrárňach je zaručovaná tzv. ochranou do hĺbky s niekoľkými bariérami, ktorých je až sedem. To znamená, že únik rádioaktivity môže nastať, až keby prekonala týchto sedem ochranných vrstiev. Ide o fyzické bariéry, ale aj ďalšie technicko-administratívne a iné prekážky a opatrenia. Je to vôbec

po prvý raz

v histórii svetovej jadrovej energetiky, keď MAAE bude robiť takúto hĺbkovú kontrolu.

Nie je to prejavom nedôvery MAAE v elektráreň V-1?

- Vôbec nie. My sme sa prihlásili. Naozaj chceme, aby táto elektráreň bola posúdená do „hĺbky”. Chceme mať posudky, ktoré sú absolútne nespochybniteľné.

V médiách sa nedávno objavila informácia, že Ministerstvo energetiky USA považuje elektráreň V-1 za jednu z desiatich najnebezpečnejších elektrární na svete.

- Takéto stanovisko bolo vyslovené už dávnejšie, ale bez akéhokoľvek hodnotenia, pričom toto ministerstvo sa za takýto výrok ospravedlnilo. Minister USA pre energetiku pred poslednou generálnou konferenciou MAAE pri návšteve Slovenska uviedol, že „aplaudujeme Bulharsku, Litve, Kazachstanu a Ukrajine za odstavenie nebezpečných reaktorov“. Vôbec pritom nespomenul Slovensko, nepovedal, že sú u nás nebezpečné reaktory. V tejto súvislosti chcem pripomenúť jeden veľmi vážny a dôležitý výrok. Generálny riaditeľ MAAE

varoval

pred politickými rozhodnutiami o skoršom odstavení jadrových energetických elektrární a dokumentuje, aké to môže mať bezpečnostné následky. Podľa neho, a všetci to vieme, Slovensko investovalo veľa financií a úsilia do zvyšovania bezpečnosti jadrových elektrární a napriek tomu elektráreň V-1 má byť o niekoľko rokov odstavená. Takéto či podobné elektrárne budú však naďalej v prevádzke inde vo svete. Samozrejme, že teraz žiadne medzinárodné organizácie nedokážu prinútiť štáty, ktoré majú tento typ reaktorov, aby investovali množstvo peňazí do zvyšovania ich bezpečnosti, keď vidia, že z dôvodu politického rozhodovania o odstavení blokov to vlastne nemá zmysel. Podľa predstaviteľov MAAE sa tým môže ohroziť bezpečnosť jadrových elektrární. Politické rozhodnutia o odstavení jadrových elektrární môžu mať

negatívny vplyv

aj na ich personál. Sú tam vysokokvalifikovaní ľudia, majú absolvované psychotesty a pod., teda ak sa rozhodne o predčasnom odstavení elektrární, tí lepší odborníci si, celkom pochopiteľne, začnú hľadať iné miesta, neostanú v elektrárni do poslednej chvíle. Teraz stojí pred vedením elektrárne V-1 obrovská, zodpovedná úloha, ako zabezpečiť, aby až do poslednej chvíle bola úroveň personálu na vysokej úrovni. Pre ľudí, ktorí tam pracujú, je takáto situácia demotivujúca.

Vladimír Turanský

Počasie

Dnes bude jasno až polojasno. Ráno ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota 16 až 20 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m 7 stupňov. Slabý južný vietor.V stredu bude polooblačno, na severe časom až oblačno a miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Najnižšia nočná teplota 6 až 2 stupne. Najvyššia denná teplota 14 až 18, na juhu okolo 20 stupňov. Vo štvrtok prevažne oblačno a početné prehánky, ojedinele aj búrky. Najnižšia nočná teplota 7 až 3 stupne. Najvyššia denná teplota 14 až 18, na juhu stredného a východného Slovenska okolo 20 stupňov.Slnko vyjde zajtra o 6.25 a zapadne o 19.25 hod.

Amsterdamoblačno13
Atényoblačno16
Belehradpolooblačno19
Berlínprehánky15
Bratislavapolooblačno19
Bruseloblačno13
Budapešťpolooblačno19
Bukurešťpolooblačno12
Frankfurtdážď16
Helsinkidážď5
Istanbulpolooblačno13
Kodaňdážď11
Lisabonoblačno19
Londýnoblačno15
Madridpolooblačno18
Milánopolooblačno21
Moskvapolooblačno11
Oslodážď6
Parížoblačno16
Prahaprehánky16
Rímpolooblačno21
Sofiapolooblačno10
Štokholmdážď11
Varšavapolooblačno16
Viedeňpolooblačno19
Záhrebpolooblačno20
Ženevaoblačno15

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.