Hospodársky denník
USD48,57 Sk
EUR43,56 Sk
CHF28,584 Sk
CZK1,259 Sk
  Štvrtok  5.Apríla 2001

V golfovom svete máme miesto

Slovenská golfová únia oslávi svoje desiate narodeniny

V tomto mesiaci oslávi Slovenská golfová únia svoje desiate narodeniny. V roku 1991 na ustanovujúcom kongrese v Stupave založili kluby Golf Club Piešťany a Golf Club Cornus Bratislava strešnú organizáciu pre golf na Slovensku. Dovtedy bol slovenský bol súčasťou Československej golfovej federácie.

Prvá etapa

Golf na Slovensku začal písať svoju históriu na začiatku minulého storočia. Veľmi intenzívny golfový život bol v Piešťanoch a v Tatranskej Lomnici. A práve pod Tatrami sa v roku 1908 otvorilo prvé sezónne ihrisko. Vážnejší golf sa hrával v kúpeľnom meste Piešťanoch (1914). Zaujímavosťou je, aj keď smutnou, že slávnostné otvorenie prvého riadneho golfového ihriska v Piešťanoch sa uskutočnilo presne v ten istý deň, keď v Sarajeve zabili následníka Rakúsko - Uhorského trónu Ferdinanda. Lenže golfový život na Slovensku sa napriek tomu udržal a veľmi intenzívne sa rozpútal v medzivojnovom období. História tohto športu zaznamenala väčšiu pauzu po skončení II. svetovej vojny.

Druhá etapa

K renesancii golfu u nás dochádza v sedemdesiatych rokoch. Pár nadšencov obnovilo staré tradície a začalo rozvíjať golf v spolupráci s českými golfistami. Dovtedy v rámci Československa existovalo 8 ihrísk, avšak ani jedno na Slovensku. Preto väčšina golfistov od nás chodila hrávať golf do Čiech a na tréningy využívali rôzne trávnaté plochy na letiskách, futbalových ihriskách, dostihových dráhach. Postupne sa mnohí slovenskí golfisti začali prepracúvať k lepším handicapom, zvýšila sa členská základňa. V osemdesiatych rokoch začínajú slovenskí golfisti výraznejšie vynikať vo výsledkoch, a to najmä v mládežníckych kategóriách. Aj z tohto dôvodu bolo nevyhnutné urobiť si na Slovensku strešnú organizáciu, ktorá by ešte intenzívnejšie dbala na rozvoj golfu. Preto sa 24. apríla 1991 zišli zástupcovia spomínaných klubov a na ustanovujúcom kongrese založili Slovenskú golfovú úniu. Po rozdelení Československa sa Česká golfová federácia stala nástupníckou organizáciou v Európskej golfovej Asociácii (EGA) a vo Svetovej amatérskej golfovej asociácii (WAGC) a Slovenská golfová únia prevzala riadiacu funkciu v našej krajine.

Posledné desaťročie

SGÚ začala aktívne spolupracovať s českou organizáciou a uchádzala sa o prijatie do medzinárodných štruktúr. Po splnení rôznych kritérií a dobrej diplomatickej práci Slovenskú golfovú úniu 16. 10. 1995 slávnostne prijali do Európskej golfovej asociácie v Miláne. Z rúk prezidenta EGA prevzal tradičnú a symbolickú kravatu člena EGA za všetkých slovenských golfistov vtedajší prezident SGÚ J. Lupsina. Vstupu do Svetovej asociácie predchádzala diplomatická práca prezidenta Českej golfovej federácie H. Goldscheidera, ktorý bol poverený zastupovaním SGU na výročnej konferencii WAGC v roku 1996. Do WAGC prijali SGÚ počas Medzinárodnej konferencie o golfe v roku 1997 v St. Andrews. V tom istom roku sme už mali zastúpenie aj na ME družstiev mužov v Portmárnocku v Írsku a prvé MS družstiev absolvovali naši muži v roku 1998 v Chile. Vlani sa dočkali premiéry na MS aj ženy, ktoré spolu s mužmi deklarovali, že golf u nás žije a vie si vybojovať dobré postavenie v rámci sveta i Európy.

Stela Geregayová

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.