Hospodársky denník
USD48,485 Sk
EUR43,595 Sk
CHF28,516 Sk
CZK1,26 Sk
  Piatok  6.Apríla 2001

Spravili ste chybu, môžete ju napraviť

Mnohí si pri podaní daňových priznaní neuvedomili, že od 1. januára 2000 platí, že príjmy z príležitostných činností, náhodné a jednorazové príjmy, ako aj z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí a príjmy z poľnohospodárskej výroby (ak nejde o podnikanie) do úhrnnej výšky 10-tisíc Sk, sú od dane oslobodené. Oproti roku 1999 sa výška týchto príjmov zvýšila zo 6000 Sk na sumu 10-tisíc Sk. Započítavajú sa tu všetky uvedené druhy príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok (nie každý príjem osobitne). Naďalej platí, že medzi tieto (tzv. ostatné) príjmy možno zahrnúť len také príjmy, ktoré nemožno započítať medzi ďalšie druhy príjmov fyzických osôb. Teda prednostne musíme zistiť, či nejde v prvom rade o príjem zo závislej činnosti (aj keby bol len príležitostný), príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, z kapitálového majetku alebo z prenájmu. Nemôže ísť - na účely uvedeného daňového oslobodenia - v žiadnom prípade napríklad o prenájom hnuteľnosti (dom, pôda, byt, garáž). Musí ísť o tzv. ostatný príjem fyzickej osoby (podľa § 10 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov). Pokiaľ išlo o posúdenie povinnosti podať daňové priznanie, aj za rok 2000 platilo naďalej, že nebol ho povinný podať daňovník (fyzická osoba), ak mal ročné zdaniteľné príjmy brutto do 10-tisíc Sk. Keďže sa na tieto účely do úvahy berú len zdaniteľné príjmy, príjmy od dane oslobodené do tejto sumy nezapočítame, rovnako ani príjmy, ktoré boli zdanené osobitnou sadzbou dane (od 5 % do 25 %).

Ak ste spravili chybu, a tieto informácie vám unikli, stále máte možnosť chybu napraviť.

Dagmar Piršelová

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.