Hospodársky denník
USD48,346 Sk
EUR43,538 Sk
CHF28,483 Sk
CZK1,257 Sk
  Pondelok  9.Apríla 2001

Efektívne využiť prostriedky

Počet nezamestnaných stabilizovaný, to znamená - vysoký

Nielen prísnu účelovosť prideľovaných prostriedkov na aktívnu politiku zamestnanosti, ale aj princíp ich efektívneho využitia deklaroval v závere minulého týždňa generálny riaditeľ Národného úradu práce Ing. Jaroslav Šumný. Z financií vyhradených v tomto roku na aktívnu politiku nezamestnanosti má v tomto čase NÚP k dispozícii 1,136 mld. Sk. Z toho 620 mil. zo štátneho rozpočtu - na program verejnoprospešných prác 420 mil. Sk a po 100 mil. Sk na krátkodobý program zamestnávania mladých a na individuálne služby zamestnanosti. Zo samotných zdrojov NÚP je vyčlenených na aktívnu politiku zamestnanosti 554 mil. Sk, z toho 265 mil. Sk na nové opatrenia, nové nástroje trhu práce. O čo ide? „Mienime preferovať ponukovú stránku trhu práce,“ hovorí generálny riaditeľ. „Výraznejšie sa orientujeme na nášho klienta a chceme podporiť najmä samozamestnávanie.“ NÚP ráta s tým, že vytvorenie jedného pracovného miesta by si malo vyžiadať od 30-tisíc do 55-tisíc Sk. Podľa J. Šumného môžu úrady práce prispieť k veľkým reštrukturalizačným projektom využívaním rekvalifikácií a vzdelávania, samotné projekty však musí financovať štát. Je to logické, veď riešenie nezamestnanosti má v rukách ekonomická sféra. Aktívna podpora zamestnanosti zo strany úradov práce však môže pomôcť tým skupinám nezamestnaných, ktorí sa nebudú sťahovať za prácou do priemyselných parkov a nemožno od nich očakávať, že sa preškolia

napríklad na prácu s výpočtovou technikou. Ďalším z nástrojov, na ktorý sú tieto prostriedky určené, je cielená rekvalifikácia.

Na financie už čakajú projekty pripravené na okresných úradoch. Napríklad v Leviciach je podľa informácií Vlasty Precechtelovej, vedúcej oddelenia AOTP OÚP šanca vytvoriť 40 pracovných miest pre šičky v textilnom priemysle a až 100 pracovných miest v mäsokombináte. Štyridsať žien by sa malo rekvalifikovať na šičky zvrškov obuvi v novovytvorenej prevádzke v želiezovskej oblasti, kde je takmer 40-percentná miera nezamestnanosti a ďalších 30 pracovníkov prijme elektrotechnická firma v Leviciach, pričom to môžu byť aj ľudia so zmenenou pracovnou schopnosťou. Okrem toho evidujú žiadosti na samozamestnávanie od perspektívnych samostatne hospodáriacich roľníkov.

Zamestnať predovšetkým mladých ľudí, to je zasa výrazná orientácia OÚP v Michalovciach. Z necelých 17-tisíc nezamestnaných je 6850 mladých do 28 rokov. Podľa slov riaditeľa OÚP Jána Frenu majú pripravený projekt na zamestnanie 800 z nich. „Projekt vyplýva z konkrétnych rokovaní s konkrétnymi firmami a my by sme týchto mladých pripravili na výkon konkrétnych profesií,“ vysvetľuje.

Ku koncu marca bolo podľa predbežných údajov evidovaných na úradoch práce 546 374 osôb. Určite by sa dalo pomôcť podstatne väčšiemu počtu ľudí dobre cielenou aktívnou podporou zamestnanosti, keby všetky financie, ktoré majú plynúť do rozpočtu NÚP, sa tam naozaj dostali. Pohľadávky NÚP totiž predstavovali k 31. 12. 2000 až 11,7 mld. Sk a odvtedy sa ich stav výraznejšie nezmenil.

Zuzana Krútka

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.