Hospodársky denník
USD48,983 Sk
EUR43,269 Sk
CHF28,116 Sk
CZK1,256 Sk
  Štvrtok  10.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Nezamestnanosť a vojenská služba

Píšte na adresu redakcie, faxujte na číslo 07/6381 0413 alebo mailujte do schránky: nazory@hd-dennik.sk

Som zaevidovaná na úrade práce od 1. 2. 2001 a poberám podporu v nezamestnanosti vo výške 3800 Sk. Hľadala som si zamestnanie, avšak chcú má zamestnať iba na základe dohody o vykonaní práce, resp. na základe zmluvy o sprostredkovaní. Môžem pracovať na základe týchto zmlúv a byť aj na úrade práce a poberať podporu? Neporuším tým právne predpisy?

- Nezamestnaným občanom hľadajúcim zamestnanie na účely zákona č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov sa rozumie občan, ktorý

nie je zamestnancom (t. j. nie je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu alebo nevykonáva práce na základe dohody o pracovnej činnosti, resp. nevykonáva činnosť podľa osobitného predpisu, ak sa mu za túto činnosť poskytuje plat alebo iné peňažné plnenia nahrádzajúce plat, napr. zákon č. 20/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov),

neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, ani činnosť spolupracujúcej osoby,

nevykonáva zárobkovú činnosť v cudzine,

nie je spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditistom komanditnej spoločnosti ani členom družstva,

vykonáva osobnú asistenciu podľa § 58 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov v rozsahu menej ako 90 hodín mesačne.

Z uvedeného vyplýva, že nezamestnaný občan môže mať uzatvorenú dohodu o vykonaní práce podľa § 236 Zákonníka práce a mať príjem na základe tejto dohody, pričom výška príjmu nie je obmedzená. Tiež môžete uzavrieť aj zmluvu o sprostredkovaní podľa § 642 až 651 Obchodného zákonníka, pretože táto zmluva sa uzatvára iba na jednorazové, resp. aj opakované, ale nie sústavné sprostredkovanie uzavretia zmluvy. Zároveň budete mať nárok aj na dporu v nezamestnanosti a nebudete porušovať žiadne platné právne predpisy z oblasti zamestnanosti. Platí totiž, že „čo zákon nezakazuje, je dovolené“.

Začal som vykonávať základnú vojenskú službu. Pred nástupom na výkon vojenskej služby som bol zamestnaný. Manželka je študentkou na vysokej škole a máme osemmesačného syna. Manželka nemá žiadne príjmy okrem rodičovského príspevku. Nárok na prídavky na deti nemáme. Chcem sa opýtať, či nemáme nárok na nejaké iné sociálne dávky, ktoré nám pomôžu preklenúť obdobie výkonu vojenskej služby, keď ani ja nemám žiadne príjmy.

- Štát poskytuje štátnu sociálnu dávku - t. j. zaopatrovací príspevok na uspokojovanie potrieb rodiny občana a ďalších osôb, ktoré sú od neho výživou závislé v čase výkonu základnej služby alebo náhradnej služby v ozbrojených silách alebo v čase výkonu civilnej služby (§ 3 ods. 1, § 19 a 20 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon). Poskytovanie zaopatrovacieho príspevku je upravené v zákone č. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom príspevku.

Oprávnenými osobami na uplatnenie nároku na zaopatrovací príspevok je vlastné dieťa vojaka, ak spĺňa podmienky nezaopatrenosti podľa § 4 zákona č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov a manželka vojaka, ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona a osobne sa stará o dieťa do troch rokov jeho veku, resp. sa sústavne pripravuje na povolanie a nemá príjem zo zamestnania (§ 2 zákona č. 236/1998 Z. z.).

Výška zaopatrovacieho príspevku je 0,5-násobok sumy pre nezaopatrené dieťa podľa jeho veku ustanovenej podľa § 5 písm. c) až e) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime, t. j. ak ide o dieťa do 6 rokov veku, výška zaopatrovacieho príspevku je 680 Sk mesačne (výpočet : 0,5 x 1350 Sk mesačne) a v prípade manželky vojaka, ktorý vykonáva vojenskú službu, je výška zaopatrovacieho príspevku 1050 Sk mesačne (t. j. 0,5-násobok sumy pre plnoletú fyzickú osobu ustanovenej podľa § 5 písm. b) 3. a 4. bod zákona č. 125/1998 Z. z., výpočet: 0,5 x 2100 Sk mesačne).

Základné podmienky nároku na zaopatrovací príspevok sú splnené, ak

vojak vykonáva základnú službu alebo náhradnú službu v ozbrojených silách alebo civilnú službu,

vojak nemá nárok na náhradu mzdy, platu alebo na náhradu zárobku počas služby v ozbrojených silách a počas civilnej služby podľa § 145i zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 306/1991 Zb.,

oprávnená osoba má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Nárok na zaopatrovací príspevok si môže oprávnená osoba, t. j. vaša manželka uplatniť na okresnom úrade príslušnom podľa miesta trvalého pobytu - t. j. u platiteľa podaním písomnej žiadosti, v ktorej okresná vojenská správa potvrdzuje nástup vojaka na základnú službu.

Príslušný okresný úrad (t. j. platiteľ) vypláca zaopatrovací príspevok mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na zaopatrovací príspevok.

Zaopatrovací príspevok sa vypláca v hotovosti alebo sa poukazuje na žiadosť oprávnenej osoby na jej účet v banke v Slovenskej republike. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania zaopatrovacieho príspevku, platiteľ je povinný jej žiadosti vyhovieť. Zaopatrovací príspevok sa nevypláca do cudziny. Nárok na zaopatrovací príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roku od posledného dňa v mesiaci, za ktorý tento príspevok patril.

JUDr. Zuzana Macková

Počasie

Dnes bude polojasno, v priebehu dňa sa pri časom zväčšenej oblačnosti vyskytnú lokálne prehánky, najmä na severe a na východe. Zrána miestami hmlisto. Najvyššia denná teplota 19 až 23, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Spiši okolo 17 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 8 stupňov. Severný až severovýchodný vietor 2 až 5 m/s, na východe miestami okolo 7 m/s. V piatok bude polojasno, na severe a východe oblačno a miestami prehánky alebo občasný dážď. Nočná teplota 10 až 6 stupňov, v horských dolinách okolo 4 stupňov. Denná teplota 18 až 22, na severe okolo 16 stupňov. V sobotu bude jasno až polojasno, na horách cez deň až oblačno a ojedinele zrážky. Nočná teplota 9 až 5, v údoliach lokálne okolo 3 stupne. Denná teplota väčšinou 17 až 22 stupňov. Slnko vyjde zajtra o 5.19 a zapadne o 20.18 hod.

Amsterdamoblačno18
Aténypolooblačno21
Belehradoblačno21
Berlínjasno21
Bratislavapolooblačno22
Bruseloblačno18
Budapešťpolooblačno24
Bukurešťoblačno21
Frankfurtpolooblačno18
Helsinkioblačno16
Istanbuloblačno18
Kodaňpolooblačno18
Lisabonpolooblačno18
Londýnoblačno17
Madridpolooblačno19
Milánopolooblačno23
Moskvaoblačno14
Oslooblačno16
Parížoblačno20
Prahapolooblačno20
Rímpolooblačno22
Sofiaoblačno17
Štokholmoblačno18
Varšavapolooblačno18
Viedeňpolooblačno21
Záhreboblačno17
Ženevaoblačno17

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.