Hospodársky denník
USD48,983 Sk
EUR43,269 Sk
CHF28,116 Sk
CZK1,256 Sk
  Štvrtok  10.Mája 2001

Mochovce: dostavba blokov je (stále) aktuálna

Na výpadok elektrického výkonu sa treba pripraviť

Slovenské elektrárne (SE), a. s., Bratislava nedávno rozoslali 23 ponúk potenciálnym investorom dostavby tretieho a štvrtého bloku Jadrovej elektrárne v Mochovciach. Odpovede síce schladili optimistické očakávania predstaviteľov SE, ale len na prvý pohľad. To znamená, že aj keď nikto z potenciálnych investorov nepovedal jednoznačné ÁNO, viacerí deklarovali, že sa chcú na dostavbe podieľať, ale prevažne formou dodávateľských prác. Po podrobnej analýze ponúk sa v súčasnosti už začínajú diskusie so štyrmi z oslovených firiem. Podľa informácií, ktoré sa nám podarilo získať, ide o významné svetové energetické spoločnosti. Pripomeňme, že vláda SR ešte na jar minulého roka zaujala stanovisko k otázke dostavby tretieho a štvrtého bloku Jadrovej elektrárne v Mochovciach. Rozhodla dostavbu nerealizovať, ale... Ale vzhľadom na fakt, že si zrejme uvedomila zodpovednosť za svoje rozhodnutie, nechala si otvorené zadné vrátka. To znamená, že zároveň zdôraznila - ak sa nájde investor, ktorý nebude požadovať záruky štátu, nebude proti dostavbe Mochoviec. Zamietavý verdikt vyriekla na základe finančnej analýzy, ktorá vychádzala jednak z ekonomickej situácie SE (radikálny pokles ziskov v posledných rokoch, problémy so splácaním úverov so štátnou zárukou, zadlženosť spoločnosti vo výške vyše 68 mld. Sk), z odhadov rastu HDP a podobne. No od nástupu nového vedenia SE sa situácia začala stabilizovať, čo potvrdili aj výsledky spoločnosti za minulý rok. Keďže sa urobili aj kroky k liberalizácii cien elektrickej energie (práve ich deformácia sa v najvýraznejšej miere podpísala pod uvedené problémy SE) a bude sa v nich pokračovať, téma dostavby Mochoviec začína byť aktuálna.

Dôvodov, prečo sa terajšie vedenie SE samo chytilo iniciatívy doriešiť otázku dostavby Mochoviec, je totiž viacero. A nie sú zanedbateľné. Jednak nemožno zabúdať, že sa už na výstavbe zvyšných dvoch blokov preinvestovalo asi 15 mld. Sk, stavebné práce sú hotové na 50 %, technologická časť na 30 % a konzervovanie terajšieho stavu stojí ročne tiež nemalé prostriedky. Navyše, aj keď vedenie SE viackrát deklarovalo, že rešpektuje rozhodnutie vlády o predčasnom odstavení bohunickej V-1, nesmie si zakrývať oči pred ďalšími faktami. Konkrétne, že dožívajú aj ďalšie energetické zdroje. Do desiatich rokov teda hrozí výpadok výkonu okolo 1600 MW ( bohunická V-1, bloky 3 a 4 v Novákoch, niektoré bloky vo Vojanoch, Košice tepláreň, staré kotle v Novákoch, plus okolo 370 MW plánované odstavenia zdrojov mimo SE). Práve preto aj ďalší zahraniční investori chcú budovať na území SR paroplynové elektrárne či iné zdroje. V prípade, že sa naplnia optimistické predpovede rastu HDP, je totiž najvyšší čas, aby Slovensko začalo riešiť otázku energetickej sebestačnosti. Veď trh s elektrinou, ktorý v súvislosti s ambíciami o vstup SR do EÚ budeme musieť postupne otvoriť, môže pri nedostatku vlastných zdrojov priniesť aj nepríjemné prekvapenia. Najmä v podobe cien pre občanov i podnikateľov.

Zdena Rabayová

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.