Hospodársky denník
USD48,983 Sk
EUR43,269 Sk
CHF28,116 Sk
CZK1,256 Sk
  Štvrtok  10.Mája 2001

Nedodržané slovo

Až 14 krajín zo 43, ktoré sľúbili Spojeným štátom, že podporia ich kandidáta do Komisie OSN pre ľudské práva, svoj sľub nedodržalo. Čo z tohto vyplýva? Ponúkame tri možnosti: a) tieto krajiny a ich predstavitelia nemajú chrbtovú kosť, b) Spojené štáty nemajú chrbtovú kosť, c) subjekty v systéme medzinárodných vzťahov konajú v strese. „C“ je správne.

Celá záležitosť sa stáva symptomatická. Neúspešný totiž nebol len americký kandidát do Komisie OSN pre ľudské práva, USA v podobnom hlasovaní prišli aj o kreslo v ďalšej agentúre OSN - Medzinárodnej rade pre kontrolu narkotík. „Niektoré krajiny nedodržali slovo,“ vysvetlil jednoducho oba prípady Air Fleischer, hovorca amerického prezidenta Georgea Busha, a neodpustil si dodať: „Je ťažké odovzdať sa veci ľudských práv, keď v komisii, ktorá by mala bojovať za ľudské práva, sú zastúpené štáty ako Sudán a Líbya.“

Niektorí americkí predstavitelia a diplomati uvádzajú aj ďalšie technické príčiny neúspechu - napríklad čínske lobovanie. Nemožno sa však vyhnúť dojmu, že výsledky hlasovania sú sčasti aj vyjadrením vzrastajúcej nespokojnosti s USA ako vedúcou globálnou veľmocou. Nejde pritom len o americké odmietnutie protokolu o obmedzení emisií skleníkových plynov či budovanie protiraketového štítu, kauzy, ktoré sú v tomto smere najvypuklejšie. Washington čoraz častejšie stavia dokonca i spojencov pred hotové rozhodnutia, takže tí sa môžu buď prispôsobiť, alebo pykať.

Zoberme si len reakciu USA na stratu pozícií v spomínaných agentúrach OSN. „Môžem vám zaručiť, že budúci rok sa do Komisie OSN pre ľudské práva vrátime,“ vyhlásil šéf americkej diplomacie Colin Powell. USA však nemajú v úmysle prehodnocovať vlastné názory na ľudské práva ani rokovať o príčinách neúspechu s ostatnými krajinami na partnerskej úrovni. Volia skôr jazyk vyhrážok. Výbor Snemovne reprezentantov pre zahraničné vzťahy tak bleskovo navrhol pozastaviť splatenie časti členského príspevku do OSN v hodnote asi 260 mil. USD, až kým sa USA nevrátia do komisie.

No a tu niekde tkvejú aj príčiny stresu medzinárodných subjektov. Mnohé krajiny z pragmatických dôvodov s Washingtonom verejne radšej súhlasia, keď však dostanú príležitosť vyjadriť svoje tajné pocity v tajnom hlasovaní, urobia to. Zatiaľ ich je 14.

Rastislav Boldocký

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.