Hospodársky denník
USD48,75 Sk
EUR43,244 Sk
CHF28,075 Sk
CZK1,257 Sk
  Piatok  11.Mája 2001

O Zlaté vajce

Už po šiesty raz sa začiatkom júna uskutoční Deň obchodu SR, ktorý pre svojich členov i obchodnú verejnosť pripravuje Zväz obchodu SR. Táto udalosť je platformou, na ktorej sa v neformálnych diskusiách stretnú všetci kľúčoví hráči, ktorí ovplyvňujú vnútorný obchod v Slovenskej republike. Sú nimi v prvom rade podnikatelia z výroby a obchodu, zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, mimovládnych organizácií, ale aj diplomatického zboru, akademickej obce a médií. Preto aj výsledkom je snaha prezentovať garantovanú obchodnú značku, ktorej spotrebiteľ bude dôverovať. Na VI. Dni obchodu opäť nebude chýbať súťaž o „Zlaté vajce Zväzu obchodu“ za rok 2001. Tieto ocenenia budú udelené v kategóriách najzaujímavejší vystavovaný výrobok, najpraktickejší vystavovaný obal a najpútavejšia expozícia.

(do/zk)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.