Hospodársky denník
USD48,75 Sk
EUR43,244 Sk
CHF28,075 Sk
CZK1,257 Sk
  Piatok  11.Mája 2001

Máme model situácie v EÚ

Ako si predstavujú riešenie nezamestnanosti

S návrhom na výrazné zníženie poistných odvodov zamestnávateľov, čo je problém pretrvávajúci už dlhý čas a je spojený aj s existenciou čiernej práce, poistnými fondmi a nedostatočnými zdrojmi, prichádza Kresťanskodemokratické hnutie. O tomto zámere, ako aj o otázkach zamestnanosti v kontexte integračných snáh Slovenska, sme hovorili s podpredsedom KDH a poslancom Národnej rady SR Júliusom Brockom.

„Zamestnávatelia nevytvárajú nové pracovné miesta, lebo pracovná sila je na Slovensku pre domáceho podnikateľa veľmi drahá a nestačí pri tom ani znižovať priame dane. Poistné odvody sú tým najväčším bremenom, ktoré dnes trápia zamestnávateľov,“ vysvetľuje J. Brocka motív iniciatívy KDH. Pracovne dostal tento návrh priliehavý názov

polročné odpustky.

„KDH navrhuje znížiť, prípadne odpustiť odvody zamestnávateľom minimálne na pol roka, ktorí poskytnú prácu formou odbornej praxe alebo stáže tým nezamestnaným absolventom škôl, ktorí sú evidovaní na úradoch práce aspoň šesť mesiacov. Oslobodenie od platenia odvodov vo výške 38 % navrhujeme aj pre zamestnávateľov v prípade zamestnania na takúto prax aj dlhodobo nezamestnaných uchádzačov, ak sú evidovaní na úrade práce,“ hovorí o podstate návrhu a dodáva, že toto môže byť účinným opatrením proti čiernej práci a zároveň by to malo viac motivovať na zaradenie sa do riadneho pracovného pomeru s plnohodnotným sociálnym zabezpečením. J. Brocka pripomenul, že pri uvedenom legislatívnom zámere treba zabrániť tzv. kobriemu efektu.

Tento termín znie takmer orientálne, súvisí to nebodaj s hadmi?

- Kedysi, keď riešili v Indii problém vysokej nezamestnanosti, chceli ľudí aktivizovať, aby si zaslúžili podporu zo strany štátu. V krajine bolo veľa hadov, tak vyplatenie podpory viazali na ich ničenie. Každý, kto priniesol

hlavu kobry,

dostal od štátu príspevok. Teda dostal ho za nejakú prácu, v tomto prípade za zabitie hada. Ale čo sa stalo o rok o dva? Zrazu sa objavilo veľa hadích hláv. Ľudia ich nosili viac a viac. Zistilo sa, že vlastne oni ich na tieto účely začali chovať, aby dostali väčšiu podporu.

Chcete povedať, že podpora, teda zrušenie odvodov môže byť zneužité?

- Áno, ale tomu sa dá zabrániť aj v prípade nášho návrhu. Ak podnikateľ či niekto iný prepustí svojich zamestnancov a zoberie niekoho z evidencie na úrade práce, lebo za toho by nemusel platiť, tak to by nebolo dobré. Treba zabrániť tomu, aby pôvodní pracovníci nestratili miesto. Uvedená úľava by preto platila len v tom prípade a dovtedy, kým zamestnávateľ nezačne prepúšťať. Bola by to poistka proti bezdôvodnému prepúšťaniu.

Toto opatrenie KDH spája s ďalšími, napríklad s podporou výstavby priemyselných zón, rozvojom cestovného ruchu. Americkí developeri, ktorí nedávno navštívili Slovensko, osobitne zdôraznili význam cestovného ruchu pre rozvoj investícií a obchodu.

- Je naozaj trestuhodné, že naše vlády doteraz veľmi málo alebo takmer vôbec nevychádzali v ústrety cestovnému ruchu. Strácame aj tých klientov, ktorých sme mali. Dnes sú v atraktívnych regiónoch celé obce v evidencii úradov práce. Ak

odpúšťať dane

alebo poistné odvody, tak si myslím, že by to malo byť práve v tejto oblasti podnikania. Takýmto podnikateľom by sa malo umožniť, že ak zveľaďujú svoje bývanie, ktoré prenajímajú klientom, tak mali by mať možnosť, aby si tieto investície mohli dať do nákladov.

V súvislosti s prípravou vstupu do EÚ požadujeme prechodné obdobia. Ale akoby únia niečo podobné vnucovala aj nám v súvislosti s možnom zavedením viacročného zákazu migrovať za prácou. Nie je to diskriminujúce? Bolo by to plnohodnotné členstvo?

- V EÚ to možno bude tak ako v rodine, kde je viac súrodencov. Niekto je starší, silnejší, slabší, schopnejší, preto rozdiely sú prirodzené.

Nepáči sa mi,

že najmä tí silnejší sa k slabším správajú menej korektne, a to najmä v oblasti voľného pohybu pracovných síl, lebo západná Európa sa nebránila prílevu „mozgov“ z východných krajín. Obáva sa nekontrolovaného pohybu menej kvalifikovanej pracovnej sily, čo podľa mňa nie je úplne namieste. Na Slovensku máme istý model budúcej situácie v EÚ už teraz. Ak porovnáme regionálne rozdiely v nezamestnanosti, napríklad medzi Bratislavou a východnými krajmi, tak je to väčší rozdiel, ako je medzi Slovenskom a EÚ. A vidíte, ľudia za prácou necestujú z východu do Bratislavského kraja.

Ale ak sa dieťa cíti voči súrodencom ukrivdené, v rodine to neklape a môžu byť v nej spory...

- Je to spôsobené tým, že ide aj o problém politický. Aj politici v Európe chcú byť znovu zvolení. Preto reagujú na nálady v spoločnosti. A ak tieto nálady sú obavami pred stratou práce alebo že niekto môže

ujedať z koláča,

na ktorý oni boli zvyknutí, tak na to politici reagujú. Dnes je globalizácia výzvou aj pre Európu a ona môže byť úspešná, len ak bude úspešná v integrácii a rozširovaní.

Vladimír Turanský

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.