Hospodársky denník
USD49,412 Sk
EUR43,223 Sk
CHF28,181 Sk
CZK1,258 Sk
  Utorok  15.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Globalizácia kladie zvýšené nároky

Vláda Slovenskej republiky musí viac chrániť domácu výrobu a predaj

Zväz obchodu SR je stavovská organizácia zamestnávateľov a podnikateľov v obchode. Jeho základy položili štyri menšie zväzy, ktoré sa postupne zlúčili. V poslednom období prešiel významnou transformáciou s cieľom posilniť stabilitu členských firiem a dosiahnuť podporu kolektívnej ochrany záujmov svojich členov. Jeho štruktúra a aktivity zodpovedajú požiadavkám na európsky moderný, profesijný a zamestnávateľský zväz. Je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Členovia zväzu

Zväz obchodu SR má celoslovenskú pôsobnosť a v súčasnosti 97 členských firiem, ktoré spolu zamestnávajú približne 12 650 pracovníkov. Ich úhrnný ročný obrat dosahuje približne 25 mld. Sk, čo je podľa odhadu 30 % celkového obratu firiem podobného zamerania v Slovenskej republike. Zväz má ambíciu pokryť celú šírku tovarovej skladby na Slovensku, ale naplnenie tejto globalizačnej ambície potrvá určite dlhší čas. Členské spoločnosti podnikajú prevažne vo veľkoobchode, v maloobchode a distribúcii potravín, drogistike, tabakových výrobkoch, textile a odevoch, informačných technológiách, zásielkovom obchode a v zahraničnom obchode. Zväz sa cielene usiluje o rozširovanie členskej základne tak, aby pokryl širšie spektrum obchodných firiem. Zároveň vyhľadáva podobné profesijné združenia a ponúka im kolektívne členstvo. V závislosti od tovarovej skladby v obchode členských firiem pracujú samostatné brandžové sekcie.

Deň obchodu

Pre členov i pre celú obchodnú verejnosť Zväz obchodu SR tradične pripravuje Deň obchodu SR, tento rok už po šiesty raz. Táto udalosť je platformou, na ktorej sa v neformálnych diskusiách stretnú všetci kľúčoví hráči, ktorí ovplyvňujú vnútorný obchod v Slovenskej republike. Sú nimi v prvom rade podnikatelia z výroby a obchodu, zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, mimovládnych organizácií, ale aj diplomatického zboru, akademickej obce a médií. Hlavným cieľom podujatia je vytvoriť spoločenské prostredie na nadviazanie nových odborných kontaktov, prezentáciu a propagáciu výrobkov z oblasti potravinárskeho i nepotravinárskeho sortimentu. Preto aj výsledkom je snaha prezentovať garantovanú obchodnú značku, ktorej spotrebiteľ bude dôverovať. Na VI. Dni obchodu nebude chýbať ani súťaž a udelenie ocenení „Zlaté vajce Zväzu obchodu“ za rok 2001 v kategóriách: najzaujímavejší vystavovaný výrobok, najpraktickejší vystavovaný obal a najpútavejšia expozícia.

Intraco

K významným tuzemským aktivitám Zväzu patrí spoluorganizácia Medzinárodnej konferencie o obchode a marketingu Intraco, ktorej piaty ročník sa konal v apríli v Bratislave.

Legislatíva

Zväz obchodu SR sústavne analyzuje aktuálnu situáciu obchodu a vnútorného trhu a svojimi stanoviskami, návrhmi a pripomienkami prispieva k tvorbe zákonov. Aj v tomto roku pristupuje k svojim legislatívnym aktivitám plánovane a cielene, na základe rozpracovania legislatívneho plánu vlády SR. Napriek iniciatíve zväzu boli v roku 2000 zastavené práce na návrhu zákona o obchodných reťazcoch a veľkých obchodných prevádzkarňach.

Pôvodný zámer

regulovaného rozvoja obchodnej siete, ktorý Zväz obchodu SR odovzdal ministerstvu hospodárstva v roku 1999, bol zo zákona vypustený a právna úprava podľa návrhu MH SR obchodovanie slovenských subjektov skôr nepodporovala než rozvíjala. Výsledkom bolo odporúčanie porady ekonomických ministrov vlády, aby sa problematika „zneužívania ekonomickej závislosti” riešila na úrovni Protimonopolného úradu SR a regulácia výstavby veľkých obchodných prevádzkarní zasa v rámci nového zákona o územnom (priestorovom) plánovaní a stavebnom poriadku. Takýto prístup však považuje zväz obchodu

za slepú uličku,

lebo ani jeden zo zodpovedných rezortov o takúto formu právnej úpravy nemá záujem.

S cieľom iniciovať a akcelerovať legislatívne práce pre systémové usporiadanie pôsobenia obchodných organizácií na slovenskom trhu sa na základe iniciatívy zväzu stretli v apríli 2001 zástupcovia vybraných slovenských obchodných spoločností, ktoré sú členmi viacerých mimovládnych organizácií. Dospeli k názoru, že jedným z dôvodov neúspechu pôvodného návrhu zákona bola nedostatočná koordinácia mimovládnych organizácií pri presadzovaní požiadavky rozvoja obchodu. Dohodli sa tiež na tom, že budú postupovať koordinovane s agropotravinárskym sektorom.

Zväz obchodu SR má záujem na rozvoji obchodnej vybavenosti z hľadiska urbanizácie a regionálneho rozvoja v nadväznosti na demografické ukazovatele, kúpyschopnosť obyvateľstva, ako aj stav obchodnej siete na Slovensku. V súčasnom období v SR neexistuje vhodný a dostatočne podrobný

štatistický prehľad

o obchodných prevádzkach, napríklad formou pasportizácie. V záujme vytvorenia takéhoto účinného nástroja pre rozhodovaciu funkciu vlády, miestnej štátnej správy a samosprávy oslovil Zväz obchodu SR listom podpredsedu vlády SR P. Csákyho s požiadavkou vytvoriť pri príležitosti sčítania obyvateľov register obchodu. Takýto postup využilo už viacero krajín EÚ a priniesol významné zníženie nákladov pri vytváraní údajovej základne registra nebytových priestorov. Pretože toto spojenie podľa slovenského zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov nie je možné, zväz obchodu sa obrátil na predsedu Štatistického úradu SR a ministra hospodárstva s požiadavkou na vytvorenie

cenzusu

obchodnej siete. Malo by ísť o moderný štatistický nástroj, ktorý by v spolupráci s kompetentnými rezortmi pomáhal usmerňovaniu vývoja. Takýto cenzus sa nedávno realizoval v Českej republike.

Zväz obchodu SR aktívne spolupracuje so sekciou obchodu a ochrany spotrebiteľa Ministerstva hospodárstva SR. Za

priority

spolupráce v roku 2001 boli stanovené:

- Koncepcia strednodobého rozvoja obchodu a cestovného ruchu,

- návrh zákona o elektronickom obchodovaní,

- analýza orgánov trhového dozoru a následne legislatívny zámer zákona na vytvorenie dozoru na trhu s potravinami, nepotravinovým tovarom a službami.

Pri príprave zákona o integrácii

kontroly

na trhu sleduje Zväz obchodu SR dva hlavné ciele:

1. Aby sa zásada integrácie zachovala v súlade z uznesením vlády k Auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a nedošlo k rozštiepeniu trhového dozoru na dozor nad nepotravinárskym tovarom a potravinami. V tomto smere chápe snahy ministerstva pôdohospodárstva vytvoriť orgán potravinového dozoru ako orgán dozoru nad bezpečnosťou potravín v celom reťazci od prvovýroby po spotrebiteľa, ale nie ako orgán trhového dozoru. Vytvorenie jedného orgánu trhového dozoru je aj významným protikorupčným opatrením.

2. Má záujem na podstatnom zvýšení kontroly na trhoch a trhových miestach a zavedenie systému do nej. Zväz obchodu vypracoval požiadavky na túto časť zákona veľmi podrobne. Sleduje tým nevyhnutnosť podstatného zníženia poškodzovania vnútorného trhu a spotrebiteľa, keďže práve na týchto miestach sa často predáva tovar bez nadobúdacích dokladov, zdraviu nebezpečný a život ohrozujúci. Zväz obchodu predpokladá, že objem takto realizovaného tovaru je porovnateľný s obratom členských firiem zväzu.

Pri uvádzaní zákonov a iných právnych predpisov do obchodnej praxe pozýva Zväz obchodu kompetentných zástupcov ústredných orgánov štátnej správy a inšpekčných orgánov na riadenú rozpravu o ich účele s podrobným výkladom.

Rovnaký názor

Mimoriadne významná je spolupráca s inými mimovládnymi organizáciami, najmä so SOPK a SZSD. Výsledkom sú spoločné stanoviská k legislatívnym návrhom ministerstva hospodárstva a ministerstva financií.

Zahraničné kontakty

Tradične dobrá je spolupráca so Svazem obchodu ČR, s ktorým Zväz obchodu SR podpísal Memorandum o spolupráci. Spolupracuje aj s ďalšími obchodnými zväzmi v zahraničí. Napríklad nemecký Zväz veľkoobchodu a zahraničného obchodu (BGA), ktorý dáva príležitosť raz ročne propagovať slovenských výrobcov priamo vo vnútri ich zväzu počas dní BGA. Od roku 1995 je Zväz obchodu SR členom Európskej asociácie EuroCommerce a veľkoobchodnej asociácie Fewita so sídlom v Bruseli. Spolupracuje s National Retail Federation so sídlom vo Washingtone a Foreign Trade Association so sídlom v Bruseli.

Dorast pre obchod

V záujme spojenia teórie a praxe podpísal zväz dohodu o spolupráci s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Prikladá tomu veľký význam, pretože je nevyhnutné seriózne sa zamyslieť nad koncepciou prípravy odborníkov pre obchod, a to od učňovskej mládeže cez topmanažment až po výskum. Dnes je ľahšie vyrobiť ako predať, a to si vyžaduje nielen špecifické odborné obchodné vedomosti vrátane znalosti psychológie spotrebiteľa a obchodného partnera a mnoho osobitných zručností.

Ing. Dagmar Határová

generálna sekretárka

Zväz obchodu SR

Počasie

Dnes bude spočiatku jasno až polojasno. V priebehu dňa od západu oblačno a popoludní a k večeru miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m 12 stupňov. Juhovýchodný až južný vietor 3 až 7 m/s. V stredu bude prevažne oblačno a na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, ojedinele búrky. Nočná teplota 8 až 4, na juhozápade okolo 10 stupňov. Denná teplota 21 až 25, na severe okolo 19 stupňov. Vo štvrtok bude polooblačno až oblačno a miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 12 až 7 stupňov. Denná teplota 22 až 26 stupňov. Slnko vyjde zajtra o 5.13 a zapadne o 20.24 hod.

Amsterdamdážď15
Atényjasno21
Belehradslnečno24
Berlínoblačno21
Bratislavaoblačno23
Bruseloblačno18
Budapešťoblačno23
Bukurešťpolooblačno22
Frankfurtoblačno21
Helsinkioblačno12
Istanbuloblačno18
Kodaňdážď18
Lisabonoblačno15
Londýnoblačno17
Madriddážď19
Milánodážď20
Moskvadážď10
Oslooblačno17
Paríždážď15
Prahaprehánky18
Rímpolojasno23
Sofiaoblačno18
Štokholmoblačno18
Varšavapolojasno25
Viedeňprehánky23
Záhreboblačno23
Ženevaprehánky20

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.