Hospodársky denník
USD48,952 Sk
EUR43,247 Sk
CHF28,203 Sk
CZK1,259 Sk
  Štvrtok  17.Mája 2001

Nová fakulta?

Projekt na vytvorenie fakulty na výučbu maďarských pedagógov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre vypracoval odborný tím pod vedením štátneho tajomníka ministerstva školstva László Szigetiho, ktorý nevylúčil, že k jeho otvoreniu by mohlo dôjsť už 1. septembra tohto roka.

(TASR)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.