Hospodársky denník
USD48,912 Sk
EUR43,216 Sk
CHF28,204 Sk
CZK1,26 Sk
  Piatok  18.Mája 2001

Zbližovanie Európy s Áziou

O oživení prepráv medzi Ruskom a Európou

V dňoch 23. a 24. apríla sa v Košiciach stretli predstavitelia ruských, ukrajinských, maďarských a slovenských železníc a špeditérskych firiem na porade zástupcov Medzinárodného koordinačného zväzu Transsibírskych prepráv. Cieľom stretnutia bola dohoda o zvýšení objemov prepráv po Transsibírskej magistrále z Ázie do západnej Európy a opačne. Účastníci rokovania sa dohodli na opätovnom zavedení pravidelných nákladných vlakov Čardáš a Karpaty medzi Moskvou a strednou Európou. Po roku 1998 fungovalo toto spojenie len podľa potreby v prípade dostatočného množstva tovaru. Aby bolo pravidelné, rozhodlo sa, že vlaky nebudú len kontajnerové, ale aj zmiešané. Budú v nich radené aj bežné nákladné vozne. Toto riešenie je len dočasné. V okamihu, keď vlaky prilákajú dostatok prepráv, stanú sa opäť čisto kontajnerovými. Námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre obchod a marketing Ing. Pavol Kužma v tejto súvislosti okrem iného zdôraznil: „Pozitívne treba z tohto hľadiska vnímať skutočnosť, že ukrajinské colné orgány zrušili colné kontroly tranzitných prepráv, čo je jeden z dôležitých faktorov pre nárast prepráv. Doteraz existovalo množstvo prepráv, ktoré podliehali zvláštnej kontrole a bolo treba platiť kauciu, aby cez Ukrajinu prešiel tranzit.“ Na porade zástupcov spomínaných krajín riešili aj problém nedostatku prázdnych kontajnerov. Na export z Ruska sa majú využívať kontajnery maďarských a ukrajinských dráh, prípadne ŽSR. Za ich obeh prevezmú zodpovednosť operátori. Aby bol vlak využitý, má sa určiť jeden operátor, ktorý obsadí celý vlak, zaplatí poplatok zúčastneným železniciam a bude získavať prepravy aj pomocou iných prepravcov. Pozvaní hostia navštívili aj terminál v Dobrej pri Čiernej nad Tisou. „Videli sme, že prekladisko má vybudovanú infraštruktúru, teda stačí voziť tovar a využívať jeho kapacity. To je dôležité pre každého operátora, ktorý sa rozhodne prepravovať tovar z Európy do Ruska. Terminál v Dobrej je predpokladom úspešného rozvíjania prepráv a ich nárastu do budúcnosti,“ zdôraznil na záver návštevy námestník generálneho tajomníka Medzinárodného koordinačného zväzu Transsibírskych prepráv, Boris Lukov.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.