Hospodársky denník
USD48,862 Sk
EUR43,46 Sk
CHF28,277 Sk
CZK1,259 Sk
  Streda  2.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

V marci nižší objem úverov

Aj napriek poklesu úrokových mier sa na Slovensku v marci mierne spomalila medzimesačná dynamika poskytovania úverov bankovými inštitúciami. Jej hodnota sa však oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšila o 3,7 %.

Podniky a domácnosti z bankového sektora v treťom mesiaci tohto roka odčerpali 304,2 mld. Sk, čo oproti februáru predstavuje zníženie o 21,8 mld. SK. Pod tento pokles na najväčšou mierou podpísala emisia dlhopisov v sume 21,3 mld. Sk. Tie sa majú použiť na splatenie odsunutých úverov v rámci reštrukturalizácie úverového portfólia vybraných bánk. Aj napriek tomu situácia nie je ružová, pretože abstrahovaním od tejto emisie sa stav úverov v sektore znížil o 600 mil. Sk.

Tento pokles v objeme bol sprevádzaný aj znížením priemernej úrokovej miery z čerpaných úverov. Tá oproti predchádzajúcemu mesiacu klesla o 0,68 bodu. Na Slovensku sa tak priemerná hodnota pohybovala na úrovni 9,44 %. Výrazný vplyv na tomto stave má posun úrokovej miery z krátkodobých úverov dole, keďže tie predstavujú takmer 95-percentný podiel z čerpaných úverov. Ich priemerná sadzba sa v porovnaní z januárom znížila o 0,88 bodu na 9,32 %. Naopak, pri úrokových mierach pri strednodobých a dlhodobých pôžičkách ich hodnota poskočila. Pri strednodobých o 2,1 bodu a pri najdlhších o 1,55 bodu. Vzhľadom na zanedbateľný podiel v celkovom portfóliu všetkých úverov nemal ich vývoj na výslednú priemernú úrokovú mieru výraznejší vplyv.

Obdobná situácia bola aj pri úrokovej sadzbe z už skôr poskytnutých úverov. Priemerná úroková miera sa vo februári v porovnaní s januárom takmer nezmenila (10,42 %). Priemerné sadzby krátkodobých úverov zaznamenali mierny nárast o 0,01 bodu na 10,22 %, strednodobé klesli o 0,05 bodu na 10,55 % a dlhodobé o 0,08 bodu na 9,23 %.

Pokles úrokových sadzieb sa dotkol aj druhej strany; bankových pasív. Pri súčasnom výraznejšom znížení medziročnej inflácie sa hodnoty reálnych úrokových mier z ročných termínovaných vkladov opäť objavili v pozitívnom pásme. Priemerná úroková sadzba z korunových vkladov v bankách bola vo februári 5,34 %, nižšie oproti minulému obdobiu o 0,18 bodu. Aj napriek tomu sa zdá, že na Slovensku sa viac šetrí, keďže objem vkladov za sledované obdobie v sektore celkovo vzrástol. Úroková miera z netermínovaných vkladov bola 2,62 % a z ročných termínovaných úložiek bola 6,3 %.

Marcel Laznia

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.