Hospodársky denník
USD48,862 Sk
EUR43,46 Sk
CHF28,277 Sk
CZK1,259 Sk
  Streda  2.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Uvažuje o predaji podielu

Najväčší akcionár Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) Fond národného majetku (FNM) SR uvažuje o možnosti predať svoju 22,13-percentnú účasť na základnom imaní burzy. Od novembra totiž zo zákona (o burze CP) nebude mať hlasovacie práva na valných zhromaždeniach akcionárov burzy. FNM navyše nevidí dôvod, prečo by mal ako organizácia, pri ktorej sa predpokladá dočasné pôsobenie, zostávať akcionárom burzy. Vedenie FNM o termíne ani o spôsobe predaja svojho podielu zatiaľ nerozhodlo. Bude však uvažovať o takom spôsobe, ktorý by bol pre fond čo najvýhodnejší, čo znamená, že predá s najväčšou pravdepodobnosťou celý balík. Zákon, účinný od vlaňajšieho novembra, umožňuje, aby zakladateľom a akcionárom burzy bola jedine banka, poisťovňa či o. c. p. Ak táto podmienka nebude k 1. novembru tohto roka splnená, stráca subjekt hlasovacie práva.

Ďalšia zmena v akcionárskej štruktúre BCPB burzy má už konkrétnejší termín. Avizované spojenie dvoch organizátorov obchodovania s CP by sa malo zavŕšiť koncom júna po tom, čo riadne valné zhromaždenie akcionárov burzy schváli navŕšenie základného imania peňažným vkladom spoločnosťou RM-S Market, o. c. p., a. s., 100-percentnou dcérou RM-Systému Slovakia. RM-S Market by podľa predbežnej dohody s akcionármi burzy mal po upísaní akcií získať 16-percentný podiel.

Takéto spojenie RM-S a BCPB je jedným z dôsledkov nového zákona o burze CP, ktorý nadobudol účinnosť ešte vlani na jeseň, no povoľuje organizovanie trhu s CP len na členskom princípe. Kto má záujem predať či kúpiť CP na organizovanom trhu, musí tak urobiť prostredníctvom člena burzy. Keďže RM-S ako doterajší organizátor mimoburzového trhu túto podmienku nespĺňal, nový právny rámec vyústil do optimálneho riešenia, ktorým je začlenenie RM-S do BCPB. Tento krok je na malom slovenskom kapitálovom trhu hodnotený jednoznačne pozitívne.

Základné imanie BCPB je 113,850 milióna Sk. Ďalším akcionárom burzy je Všeobecná úverová banka (20,2 %), Investičná a rozvojová banka (15,31 %), Slovenská poisťovňa (15,31 %) a Slovenská sporiteľňa (10,98 %). Podiel menšie ako 3 % vlastní Poštová banka (2,34 %), Harvardská burzová spoločnosť, Oost-Europa Participaties a Podnik výpočtovej techniky Bratislava - posledné tri po 1,76 %. Menej ako 1-percentnú účasť majú v akcionárskej štruktúre AG Banka, Devín banka, ING Bank Bratislava, Prvá slovenská investičná skupina, Slovenská kreditná banka, Tatra Credittax a Všeobecná investičná spoločnosť po 0,88 % a 0,65-percentnú účasť má Československá obchodní banka - pobočka v SR.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.