Hospodársky denník
USD48,862 Sk
EUR43,46 Sk
CHF28,277 Sk
CZK1,259 Sk
  Streda  2.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Slovnaft ponúka pomoc našim poľnohospodárom

Bionafta stále zdrojom veľkých daňových únikov

„Z informácií, ktoré máme k dispozícii, vyplýva, že na Slovensku sa predáva viac bionafty, ako sa vyrobí metylesteru (MERO) z repky olejnatej tak, aby sa spĺňal deklarovaný pomer, čiže 30 % MERO a zvyšok motorová nafta. Ak sa má na bionaftu vzťahovať oslobodenie od spotrebnej dane, mala by jej kvalita byť kontrolovateľná a kontrolovaná,“ zdôraznil prezident a predseda predstavenstva a. s. Slovnaft Slavomír Hatina. Tým, že kvalita bionafty nie je v SR stále sledovaná a dokonca ani predpísaná záväznou normou, netreba vlastne ani predpisy obchádzať, lebo neexistujú. A tak dochádza k daňovým únikom. Odhadujú sa až na sumu vyše miliardy Sk. Akým spôsobom k nim dochádza? Palivo deklarované ako bionafta neobsahuje 30 % MERO, ale podstatne menej. Analýzy , ktoré si v Slovnafte urobili, potvrdili ani nie 15 % obsahu MERO v bionafte. Keďže však bionafta nie je zaťažená takou istou spotrebnou daňou ako motorová nafta, tí, ktorí ju zmiešavajú a predávajú, si však od daňových úradov nárokujú vrátenie spotrebnej dane. „Takýto stav však neprospieva štátu, lebo sa nedosahuje požadovaný cieľ - čiže oslobodením od spotrebnej dane zvýšiť dotačné prostriedky do poľnohospodárstva, lebo zdroje sa rozplývajú na trhu a spravidla idú strednému reťazcu - tomu, kto naftu namieša a predáva ju. Navyše neprospieva ani zákazníkom, lebo sa nedosahuje deklarovaná kvalita motorovej nafty. Pochopiteľne, neprospieva to ani nám, lebo chceme, aby sa trh správal seriózne k svojmu zákazníkovi,“ dodal S. Hatina. Nemenej zanedbateľný je aj nasledujúci fakt: štatistiky o predaných množstvách bionafty potvrdzujú, že toľko MERO sa na Slovensku nemôže vyrobiť, lebo logicky repky pestujeme oveľa menej. Vzniká teda ďalší paradox - MERO sa dováža zo zahraničia (údajne vraj nielen z Česka, ale aj z ďalších krajín), a tak sme zrejme jednou z prvých krajín vo svete, ktoré podporujú poľnohospodárov v zahraničí. Pokiaľ by bionafta spĺňala stanovenú kvalitu, Slovnaft by proti daňovému zvýhodneniu bionafty neprotestoval. Keďže však súčasný stav znevýhodňuje ostatných hráčov na trhu s motorovými palivami, podporujú návrh novely zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov. Poslanci NR SR by ho mohli definitívne schváliť už na najbližšej schôdzi. Podľa jej znenia sa daňové zvýhodnenie bude týkať len palív s obsahom MERO nad 90 %. Na výhrady druhého tábora, že takáto zmena zlikviduje nielen výrobcov MERO, ale aj pestovateľov repky olejnatej, Slovnaft reaguje alternatívnym návrhom. Konkrétne ponúka, že všetku produkciu MERO je schopný vykúpiť. Čo s ňou urobí? Podľa smerníc EÚ je MERO možné do 5 % obsahu primiešavať do motorovej nafty. Tým, že však zaplatí spotrebnú daň za motorovú naftu, prinesie do štátnej pokladnice viac minimálne o 700 miliónov korún (výpočty na základe súčasnej výroby MERO v SR). Aj v súčasnosti totiž v Slovnafte pridávajú do 5 % obsahu motorovej nafty tzv. mazivostnú prísadu. Výroba čoraz ekologickejšej nafty súvisí so znižovaním obsahu sírnych látok. No čím ich je menej, tým je nafta „suchšia“. Preto výrobcovia automobilov nariaďujú, aby mala určité mazivostné vlastnosti. Túto úlohu je možné splniť aj tak, že sa namiesto dovážanej mazivostnej prísady bude do nafty pridávať MERO. Slovnaft ročne vyrobí približne 2 milióny ton motorovej nafty. Z tohto množstva ide asi 75 % na export. Na Slovensku sa teda spotrebuje okolo 700-tisíc ton nafty. Ak by pridávali do 2 mil. ton motorovej nafty približne 5 % MERO, potrebovali by ho asi 100-tisíc ton. No toľko sa v súčasnosti v SR nevyrobí. Avšak tým, že by sa odbúrali daňové úniky pančovaním bionafty, práve tieto prostriedky, alebo časť z nich, by sa mohli poskytnúť poľnohospodárom ako dotácia na pestovanie alebo spracovanie repky. Veď podmienky na pestovanie repky sú v SR dobré, ale sa naplno nevyužívajú. Realizovanie návrhu Slovnaftu by celý proces stransparentnilo Na otázku, prečo Slovnaft prichádza s takouto iniciatívou, S. Hatina povedal: „Akceptovanie nášho návrhu by malo niekoľko prínosov. Ak je trh, zvyšuje sa dôvera našich zákazníkov, lebo dnes dochádza k devastácii trhu smerom k zákazníkovi. Použitím MERO namiesto dovážanej mazivostnej prísady by sa zvýšil export MERO ako slovenského výrobku a znížil dovoz dosiaľ dovážanej mazivostnej prísady zo zahraničia, lebo podobná prísada sa na domácom trhu nevyrába. „Po druhé, Slovnaft ako líder jedného odvetvia má povinnosť pomôcť riešiť problémy, ktoré súvisia s tým, že sa neserióznym spôsobom zužitkúva myšlienka, ktorá mala smerovať k pomoci poľnohospodárom, ale, žiaľ, zatiaľ ide úplne inde,“ dodal S. Hatina.

Zdena Rabayová

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.