Hospodársky denník
USD48,769 Sk
EUR43,441 Sk
CHF28,168 Sk
CZK1,256 Sk
  Štvrtok  3.Mája 2001

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3 a vykurovacia krivka č. 1.

Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 1. 5. 2001: Bratislava 100,14, Sliač 98,30, Košice 99,37, Poprad 93,87.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.