Hospodársky denník
USD48,769 Sk
EUR43,441 Sk
CHF28,168 Sk
CZK1,256 Sk
  Štvrtok  3.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Internetová reklama, výška poplatkov

Píšte na adresu redakcie, faxujte na číslo 07/6381 0413 alebo mailujte do schránky: nazory@hd-dennik.sk

Informačná explózia smeruje k zrýchľovaniu procesov aj v obchodno-podnikateľskom styku, pričom dominovať začína elektronický obchod. V tejto súvislosti vychádza množstvo odbornej tlače v podobe tzv. internetových novín. Zaujíma ma - ako je to so zdaňovaním výdavkov (nákladov) firmy na internetovú reklamu. Ide o daňový alebo nedaňový výdavok?

- Vaša otázka je mimoriadne výstižná a aktuálna, pretože ide o nový fenomén z hľadiska praxe daňového práva na Slovensku. Podľa doteraz dostupných informácií nepanuje jednoznačný súlad medzi daňovými odborníkmi z radov štátneho (daňových orgánov) i privátneho sektora (daňoví a ekonomickí poradcovia) na tento problém, ktorý má všetky predpoklady v kontexte dnešnej dikcie daňového práva - aby sa stal námetom na daňové spory. Základným východiskom pre kvalifikovanie - či ide v danom prípade o daňový alebo nedaňový výdavok - sú ustanovenia § 24 a § 25 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov a § 4, ods. 2 zákona č. 220/1996 Z. z. v znení zákona č. 140/1998 Z. z. o reklame. Podľa nášho názoru je šírenie reklamy na internete daňovým výdavkom, ale len v prípade výrobkov - kde ich propagácia nie je zákonom vyslovene zakázaná (napríklad alkohol a tabakové výrobky).

Aké sú aktuálne ceny poplatkov v daňovom konaní, lebo som počul, že opäť všetko štát zdražil. Aký zákon to presne špecifikuje a odkedy je platná posledná legislatívna úprava? Pomenujte, prosím, aspoň výšku poplatkov za najfrekventovanejšie úkony v daňovom konaní v súčasnosti. - Základnou právnou normou k meritu otázky je zákon číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho novely, t. j. zákona č. 232/1999 Z. z. Za najčastejšie daňové úkony považujeme vydanie rozhodnutia daňovým úradom, vydanie potvrdenia, vyhotovenie odpisu a overenie odpisu, vydanie osvedčenia o registrácii, riešenie žiadostí o úľavy z penále, pokút a zo zvýšenia dane, poskytovanie údajov správcu dane z exekučnej činnosti, potvrdenie o zaplatení cestnej dane a poplatky za obnovu konania. Tieto predstavujú podľa poslednej novely od roku 1999 nasledujúce sumy:

Vydávanie rozhodnutí územným správnym orgánom v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu (napr. zmena delegovania miestnej príslušnosti, predĺženie lehoty, rozhodnutie o povolení odkladu platenia dane, rozhodnutie o odpustení daňového nedoplatku) je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 300 Sk.

Vydanie potvrdenia o stave osobných účtov na základe žiadosti daňového subjektu je spoplatnené správnym poplatkom podľa novely vo výške 100 Sk (nová položka 143 b).

Ide ďalej napríklad o tieto plnenia:

Vydanie potvrdenia na účely poskytnutia úverov v bankách, vydanie potvrdenia na účely poskytnutia štipendií, vydanie potvrdenia o nedoplatkoch na daniach na rôzne účely (napr. verejná súťaž), vydanie potvrdenia o splnení daňovej povinnosti likvidovaného podniku.

Poplatok sa nevyberá za vydanie potvrdenia na účely prepustenia zo štátneho zväzku SR, za potvrdenie o preukázaní podmienok na uznanie nezdaniteľných častí zo základu dane a potvrdenia o daňovej rezidencii podľa zmlúv o zamedzení dvojakého zdanenia a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území SR pre nerezidentov.

Za vyhotovenie doslovných odpisov a za overenie odpisu s originálom na žiadosť daňovníka sa účtuje správny poplatok vo výške 50 Sk za každú, aj začatú stranu. Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie sa spoplatňuje správnym poplatkom vo výške 200 Sk. Žiadosť o zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia - poplatok 300 Sk. Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra - poplatok 300 Sk.

Rozhodnutia na základe žiadosti o poskytnutie úľavy podľa § 103 písm. b) zákona 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, podľa § 29 zákona č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov, podľa § 23, zákona č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov sú všetky spoplatňované správnym poplatkom vo výške 500 Sk.

Poskytovanie údajov a informácií z úradnej evidencie správcu dane - v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov - poplatok 500 Sk.

Potvrdenie o zaplatení cestnej dane za každé jednotlivé vozidlo (podľa § 14 ods. 2 zákona č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov - poplatok 100 Sk.

Návrh na obnovu konania podľa § 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov - konanie skončené právoplatným rozhodnutím sa obnoví na žiadosť účastníka konania - výška poplatku 500 Sk v prípade fyzickej osoby a 5000 Sk, ak ho podá právnická osoba.

Platenie poplatkov sa realizuje kolkovými známkami, v hotovosti do pokladnice daňového úradu, poštovou poukážkou na účet príslušného územného finančného orgánu alebo prevodom z účtu v banke. Kolkovými známkami sa môžu poplatky platiť len vtedy, ak v jednotlivom prípade neprevyšujú 10 000 Sk.

Ing. Emil Burák, PhD.

Počasie

Dnes bude prevažne slnečno. V horských oblastiach bude miestami zväčšená oblačnosť a popoludní sa tam vyskytnú prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 24 až 28 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m 15 stupňov. Východný až juhovýchodný vietor 2 až 5 m/s, na juhozápadnom Slovensku popoludní zosilnie na 4 až 8 m/s.V piatok bude jasno až polojasno a teplo. V horských oblastiach, najmä na východe, časom zväčšená kopovitá oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 15 až 11, na severe a východe miestami okolo 9 stupňov. Denná teplota 24 až 28 stupňov, na severe miestami chladnejšie. V sobotu bude polooblačno, časom oblačno, miestami prehánky alebo búrky. Nočná teplota 15 až 11 stupňov. Denná teplota 24 až 28, na severe miestami okolo 22 stupňov. Slnko vyjde zajtra o 5.30 a zapadne o 20.08 hod.

Amsterdamprehánky13
Atényjasno25
Belehradjasno26
Berlínpolooblačno25
Bratislavapolooblačno25
Bruselprehánky13
Budapešťpolojasno25
Bukurešťbúrky23
Frankfurtprehánky23
Helsinkijasno10
Istanbulpolojasno22
Kodaňoblačno17
Lisabonprehánky14
Londýnprehánky13
Madridjasno15
Milánodážď18
Moskvapolojasno17
Osloprehánky12
Parížprehánky16
Prahapolooblačno26
Rímoblačno24
Sofiaoblačno21
Štokholmoblačno17
Varšavapolojasno23
Viedeňjasno26
Záhrebpolojasno27
Ženevaprehánky17

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.