Hospodársky denník
USD48,769 Sk
EUR43,441 Sk
CHF28,168 Sk
CZK1,256 Sk
  Štvrtok  3.Mája 2001

Adresy:

Veľvyslanectvo SR vo Švédsku:

Arsenalsgatan 2-3

Box 7183, 108 88 Stockholm

Tel: 0046-8-611 9005-6

Fax: 0046-8-611 9002

Veľvyslanec SR vo Švédsku:

Teodora Chmelová

OBEO ZÚ SR vo Švédsku:

Arsenalsgatan 2-3

Box 7284, 108 88 Stockholm

Tel.: 0046-8-679 6320

Fax: 0046-8-679 6460

Vedúci OBEO ZÚ SR:

Ing. Ľubomír Obšitník

Generálny honorárny konzulát Švédska v SR:

Lermontovova 15

811 05 Bratislava

Tel.: 07-5443 3900

Fax: 07-5441 5462

Generálny konzul:

Ruben Kemény

Výmenný kurz

Približne: 1 SEK = 5,12 SKK

Colné predpisy

Na švédskych hraničných priechodoch sa používa tzv. červeno-zelený priechodový systém. Zelený priechod je určený pre cestujúcich, ktorí privážajú tovar, nepodliehajúci clu, červený pre cestujúcich s tovarom na preclenie.

Bezcolne možno priviezť:

cestovné vybavenie pre osobnú potrebu:

- 1 liter liehovín (s obsahom max. 60 % alkoholu), 2 litre vína (s obsahom do 22 % alkoholu), 2 litre silného piva - pri prekročení limitu na dovoz alkoholu dávajú od 1. 7. 1996 švédske colné orgány popri zabavení alkoholu aj vysoké pokuty,

- 200 ks cigariet a 250 ks iných tabakových výrobkov,

- iný tovar v celkovej hodnote 1000 SEK.

Vyžaduje sa povolenie na dovoz zvierat, bezdrôtových telefónov a iných rádiových vysielačov, strelných zbraní a munície, slzotvorných plynov, výbušnín, mliekarenských výrobkov, vajec, zemiakov, a tak ďalej.

Povinná výmena valút neexistuje.

Podmienky vstupu

Medzi Švédskom a SR je bezvízový styk do 90 dní. Pri vstupe do krajiny švédske pohraničné orgány robia dôslednú kontrolu. Vyžadujú dostatok finančných prostriedkov na zaistenie pobytu, ich výška však nie je zákonom stanovená (v praxi sa vyžaduje okolo 700 SEK osoba/deň) a spiatočný cestovný lístok alebo pozvanie osoby s trvalým pobytom vo Švédsku.

Podmienky pobytu

Do dĺžky pobytu vo Švédsku sa kumulovane započítavajú všetky návštevy v ktorejkoľvek z piatich škandinávskych krajín v priebehu posledných 6 mesiacov. To znamená, že po trojmesačnom pobyte v jednej krajine nebude vstup znovu umožnený do žiadnej z uvedených krajín pred uplynutím lehoty 6 mesiacov.

Náklady na pobyt

Švédsko má dobre vybudovaný systém diaľnic, sieť železníc, námornú i leteckú dopravu. Mýtne sa neplatí. V krajine je hustá sieť ubytovacích zariadení rôznych cenových skupín. Cenová hladina v krajine je vysoká: potraviny, mlieko od 6,50 SEK, chlieb od 17 SEK. Priemerná cena hlavného jedla sa pohybuje od 50 do 150 SEK, v reštaurácii od 120 SEK, v hoteloch od 500 SEK, kemping od 100 SEK.

Benzín od 7,50 SEK/l.

Núdzové telefónne čísla

Polícia, záchranná služba: 112

ZÚ SR Štokholm zabezpečuje stálu službu 070/565 53 50

Zdravotná starostlivosť

Za všetky poskytnuté lekárske ošetrenia i prevozy záchrannými automobilmi sa platí. (Ambulantné ošetrenie - minimálne 1200 SEK, základné ošetrenie u zubára 700 SEK.) Odporúča sa uzavrieť individuálne zdravotné poistenie pre cesty do zahraničia.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.