Hospodársky denník
USD48,769 Sk
EUR43,441 Sk
CHF28,168 Sk
CZK1,256 Sk
  Štvrtok  3.Mája 2001

Ročne tri novely jedného zákona

Začiatkom roka (po prvý raz 9. januára) sme upozorňovali, že zákon č. 446/2000 Z. z., ktorý menil zákon o sociálnom zabezpečení č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov bol šitý horúcou ihlou. Možno sa pamätáte na to, že Sociálna poisťovňa nebola vôbec pripravená na zmeny, ktoré tento zákon priniesol. Okrem iného sme kritizovali najmä tú skutočnosť, že platenie poistného na sociálne zabezpečenie i tými, ktorí vykonávajú tvorivú činnosť nie sústavne, sa javí ako nesprávne a pre niekoho nespravodlivé. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pomerne tvrdo reagovalo a listom nám ešte v ten deň zaslalo svoje stanovisko k uvedenému problému, kde svoju pravdu obhajovalo ďalej. Stanovisko sme uverejnili. Podobne sme si písali i so Sociálnou poisťovňou. Neskôr sme poukazovali i na nezrovnalosť tohto zákona, podľa ktorého nie je možné v súčasnosti, aby podnikatelia, majúci minulý rok príjmy nižšie ako 100-tisíc Sk, boli nemocensky poistení (ani dobrovoľne). Sme veľmi radi, že vláda na svojom zasadaní dňa 23. apríla 2001 schválila návrh zákona, ktorý bude tieto nezrovnalosti meniť, prípadne dá ich na správnu mieru. Naša práca teda možno nebola celkom márna. Len dúfame, že poslanci tento návrh schvália tiež a nebudú doň dávať narýchlo zmeny, ktoré nebudú správne a logické. Nemalo by sa stávať, ako pri tomto zákone, že pred kamerou budú o niekoľko dní po jeho schválení prekvapení, ako môže niečo také u nás platiť... Tiež dúfame, že nebude tento zákon menený každého pol roka, čo tiež neprispieva k dobrému imidžu našej legislatívy. Mimochodom ide o štyridsiatu novelu tohto zákona, čo v priemere vychádza na tri novely ročne. To nemá ďalší komentár.

Jana Zátopková

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.