Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Nedajú, lebo nemajú z čoho

Nebudú rešpektovať minimálnu cenu

Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP), ktorá je známa svojím ústretovým postojom k reformám ministerstva zdravotníctva, sa rozhodli, že síce budú rešpektovať štruktúru cenového opatrenia, ale nie výšku minimálnej ceny. Je to výsledok rokovania členov Správnej rady tejto inštitúcie, po analýze dôsledkov cenového opatrenia ministerstva financií, ktoré zavádza minimálne ceny všetkých výkonov v ústavných zdravotníckych zariadeniach v sume 1,75 mld. Sk pre všetky zdravotné poisťovne. Podľa tohto cenového opatrenia by VšZP mala uhrádzať nemocniciam sumu 1,39 mld. Sk mesačne, ale keďže na to nemá, bude jej platba len 1,25 mld. Sk. Situácia, v ktorej zaviedli minimálne ceny na úrovni presahujúcej reálne zdroje zdravotnej poisťovne, je označovaná za viac ako zložitú. Navyše rozširuje okruh položiek, ktoré boli doteraz zahrnuté v cene všetkých výkonov a teraz sa stali pripočítateľnými položkami nad rámec zmluvnej ceny. VšZP nie je garantom štátnej zdravotnej politiky, podstatné však je, ako na takýto postup zareaguje rezortné ministerstvo, a najmä nemocnice.

Ľudmila Koníková

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.