Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Kvalitu ocení spotrebiteľ

Modernizácia dosiahne výšku 80 mil. Sk

Tento Žilina uskutočnila v týchto dňoch plánovanú rekonštrukciu papierenského stroja č. 1, ktorý spustili do prevádzky v roku 1983. Vyrába hygienický papier na báze spracovania celulózových vláken zberového papiera, ktorý vo firme spracúvajú a na 50 % aj dovážajú, pretože zber na školách po roku 1989 citeľne stagnuje. Životnosť takéhoto kolosu je 40 až 60 rokov, generálna oprava sa robí po 10 až 15 rokoch. Investičné náklady modernizácie predstavujú približne 80 mil. Sk. Druhý papierenský stroj je z roku 1994. Súčasný výkon stroja mesačne predstavuje priemerne 1900 ton papiera. Vlani sa na ňom vyrobilo 21 825 ton hygienického papiera, čo je vyše 30 % celkovej produkcie, pričom jeho obnovou sa zvýši ročná produkcia o ďalších 20 %. Rekonštrukcia je prínosom najmä v prevádzkovej rýchlosti stroja, ktorá sa zvýši z 1600 m/min. na 1800m/min. Zvýšenie finalizácie výroby je pre Tento Žilina strategickým cieľom. Na celkové hospodárenie firmy, podľa ekonomického riaditeľa Mariána Majtána, mal vlani rozhodujúci vplyv rast cien vstupov aj energií. Firma je zameraná na export (vlani vyviezli 87 % produkcie), z obchodného hľadiska je pre ňu prínosom aj medzinárodný certifikát riadenia kvality. O agresívnom nástupe svedčí aj fakt, že sa minulý mesiac sa stala držiteľom ocenenia Zlatý dukát ako najlepší dodávateľ do obchodných sietí v SR a ČR za rok 2001.

Ema Sadloňová

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.