Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Nová známka

Ministerstvo pôšt a telekomunikácií SR vydalo v emisnom rade Krásy našej vlasti známku v nominálnej hodnote 15 Sk - archeologická lokalita Ducové - Kostolec. Známku, pečiatku i FDC výtvarne navrhol akad. maliar Karol Felix, vyryl Václav Fajt a bola vytlačená v náklade 170 500 ks technikou oceľotlače z plochých platní v tlačiarni Postovní tiskárna cenin, a. s., Praha. Na FDC, teda obálke prvého dňa, vydanej v náklade 6-tisíc kusov, sú zobrazené šperky z bohatého ženského hrobu z 11. storočia, na pečiatke rekonštrukcia veľkomoravskej rotundy. Archeologickou a kultúrnohistorickou pamiatkou prvoradého významu je ostrožný výbežok Kostolec, situovaný v dominantnej polohe nad vážskou dolinou. V lokalite sa nachádza osídlenie zo staršej kamennej doby, hradisko z mladšej doby bronzovej, veľkomoravský veľmožský feudálny dvorec z polovice 9. storočia lichobežníkového pôdorysu s palisádovou hradbou, so sídelnými zrubovými a fortifikačnými stavbami a s kresťanskou rotundou, pri ktorej boli objavené hroby so zlatými a striebornými šperkmi. Správna a sídelno-reprezentatívna funkcia veľkomoravského dvorca bola umocnená výbornou vojensko-strategickou polohou nad vážskym brodom. Objekt je v súčasnosti v správe Balneologického múzea v Piešťanoch a od roku 1990 je národnou kultúrnou pamiatkou, prezentujúcou skutočnú archeologickú rezerváciu.

Zora Petrášová

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.