Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Dôsledky krádeže

Ako účtovať za rok 2000

V novembri 2000 nám bol ukradnutý tovar, inventár a poškodené zariadenie v hodnote 42 000 Sk, z toho tovar za 37 000 Sk, inventár a zariadenie za 5000 Sk. Poisťovňa poukázala náhradu škody vo výške 39 000 Sk vo februári 2001 tak, že suma nebola rozdelená osobitne za tovar a osobitne za inventár. Ako máme tento prípad zúčtovať v jednoduchom účtovníctve?

- V konkrétnom prípade ide o rozličné druhy majetku: zásoby, inventárne predmety, ktoré môžu byť hmotným majetkom alebo neplnia kritériá pre zaradenie do hmotného majetku. Ďalej ide o dva typy ujmy, ktorú utrpel podnikateľ: odcudzenie a poškodenie.

V sústave jednoduchého účtovníctva treba uplatniť daňové hľadiská. Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 366/1999 Z. z.“) obsahuje ustanovenia o škode v § 24 ods. 2 písm. k), kde uznáva ako daňový výdavok bez obmedzenia okrem iného škody spôsobené neznámym páchateľom. Toto ustanovenie by sa v konkrétnom prípade pri splnení ďalších podmienok mohlo použiť pri odcudzených zásobách a inventárnych predmetoch.

Ďalšie ustanovenie o škode je v § 25 ods. 1 písm. n) zákona č. 366/1999 Z. z., kde sa stanoví, že ako daňový výdavok nemožno uplatniť okrem iného škody presahujúce prijaté náhrady. Tu sa pri pojme škoda odkazuje na zákon o účtovníctve a s ním súvisiace predpisy (postupy účtovania), podľa ktorých sa škodou rozumie znehodnotenie (neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie) nehmotného a hmotného majetku, a to z objektívnych aj zo subjektívnych príčin.

Ak v konkrétnom prípade inventárne predmety boli poškodené tak, že ich bolo možné opraviť, potom sa to ani z daňového hľadiska nepovažuje za škodu. Výdavky na opravu možno uplatniť ako daňové výdavky. Pre prijatú náhradu škody platí ustanovenie § 4 ods. 2 písm. l) bod. 2 zákona č. 366/1999 Z. z., podľa ktorého prijatú náhradu od poisťovne treba zdaniť, pretože náhrada za škodu spôsobenú na majetku, o ktorom v čase vzniku škody daňovník účtoval ako o majetku využívanom na podnikanie, nie je oslobodená od dane. V konkrétnom prípade bude na postup účtovania a uplatňovania výdavkov mať vplyv aj skutočnosť, že k udalosti došlo v roku 2000 a škodu (hodnotu odcudzených zásob a inventárnych predmetov) možno uplatniť na základe potvrdenia polície, že bola spôsobená neznámym páchateľom až po uplynutí kalendárneho roka.

Správny návod na účtovanie možno stanoviť len na základe podrobného zoznamu, čo bolo ukradnuté, čo bolo poškodené (hmotný investičný majetok alebo predmety, ktoré neplnia kritériá pre zaradenie do hmotného investičného majetku), či sa páchateľ našiel alebo ostal neznámy a aká je štruktúra náhrady poisťovne (koľko pripadá na zásoby, koľko na ukradnuté inventárne predmety, koľko na poškodené predmety). Takéto rozdelenie náhrady treba od poisťovne vyžiadať.

Ing. Tatjana Pecháčová

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.