Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Koniec mimoburzového trhu

Od 1. júla by mal RM-Systém Slovakia (RM-S), a. s., organizovať len obchodovanie s pohľadávkami a na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) by mala jeho dcérska spoločnosť RM-S Market, o. c. p., a. s., začať najneskôr od tohto dátumu aktívne využívať svoje členstvo. K 1. januáru 2002 by sa mali obe spoločnosti zlúčiť a fungovať ďalej pod názvom RM-S.

Podmienkou zostáva schválenie navýšenia základného imania burzy spoločnosťou RM-S Market, ku ktorému by malo dôjsť na valnom zhromaždení akcionárov BCPB 1. júna, a následne v priebehu júna k samotnému navýšeniu upísaním akcií a ich splatením peňažným vkladom. Generálna riaditeľka RM-S D. Huttová uviedla, že RM-S podal na Úrad pre finančný trh (ÚFT) žiadosť o udelenie licencie burzy, keďže k 30. aprílu, dokedy tak zo Zákona o burze cenných papierov mal urobiť alebo skončiť činnosť, ešte vstup RM-S Market do akcionárskej štruktúry BCPB nebol schválený. V prechodnom období do 30. júna pôsobí RM-S podľa nej ako organizátor trhu s cennými papiermi v súlade s platným zákonom.

Člen burzy RM-S Market bude využívať sieť obchodných miest, ktorú vytvoril RM-S, a bude poskytovať služby spojené s obchodovaním s CP, v takom rozsahu ako RM-S. Zabezpečovať bude aj naďalej splácanie úrokov a istiny dlhopisov a plánuje udržiavať aj centrálnu databázu emitentov.

Burzová komora udelila riadne členstvo RM-S Marketu 19. apríla na základe výnimky. Členom sa môže stať len subjekt s viac než ročnou existenciou, čo RM-S Market, založený vlani na jeseň, nespĺňal, burza však využila možnosť výnimky, ktorú pre mimoriadne prípady povoľujú pravidlá pre členstvo. Výnimočné je tiež podmienečné odpustenie vstupného členského poplatku (1 milión Sk), ktoré si RM-S vybojoval počas rokovaní s burzou o výške podielu na základnom imaní. Pôvodné predstavy RM-S boli 33 % a napokon sa dohodli na 16 %. Po splnení technických podmienok sa stal RM-S Market riadnym členom burzy 1. mája.

Základné imanie BCPB je v súčasnosti 113,850 mil. Sk. Najväčšími akcionármi sú Fond národného majetku (FNM) SR s 22,13-percentným podielom, Všeobecná úverová banka (VÚB) má 20,2 %, Investičná a rozvojová banka (IRB) 15,31 %, Slovenská poisťovňa (SP) 15,31 % a Slovenská sporiteľňa 10,98 %. Po vstupe RM-S Marketu by mal podiel FNM klesnúť na 18,6 %, VÚB na 17 %, IRB a SP na 12,9 % a SLSP na 9,2 %. Upisovanie nových akcií RM-S Marketom už odobrila Burzová komora. Súčasní akcionári by sa na upisovaní nemali zúčastniť.

(TASR)

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.