Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Sporiteľňa znova v zisku

Slovenská sporiteľňa (SLSP), a. s., Bratislava dosiahla za prvé tri mesiace tohto roka zisk 2,193 mld. Sk. Celkové štvrťročné výnosy sporiteľne predstavovali 14,096 mld. Sk pri nákladoch 11,903 mld. Sk. Kapitálová primeranosť sporiteľne bola ku koncu marca 11,78 %. Bilančná suma SLSP v prvom štvrťroku prekročila ako v prvej slovenskej banke 200 mld. Sk.

Výnosy sporiteľne významne ovplyvnilo použitie opravných položiek, ktoré v prvom štvrťroku prevýšili ich tvorbu o 3,246 mld. Sk. SLSP vytvorila opravné položky vo výške 1,144 mld. Sk, do výnosov naopak rozpustila opravné položky za 4,391 mld. Sk.

Sporiteľňa vykázala zisk z finančnej činnosti 1,546 mld. Sk pri finančných výnosoch 9,636 mld. Sk a nákladoch 8,09 mld. Sk. Všeobecné prevádzkové náklady SLSP dosiahli 1,001 mld. Sk, ostatné prevádzkové náklady 1,662 mld. Sk.

Bilančná suma Slovenskej sporiteľne stúpla za prvé tri mesiace tohto roka o 6,3 % na 202,878 mld. Sk, čo je zatiaľ v histórii najvyššia hodnota aktív slovenskej banky. Stav úverov poskytnutých klientom sa od konca uplynulého roka znížil o 55 % na 25,126 mld. Sk, z čoho bolo 5,904 mld. Sk v cudzej mene. Dôvodom bola reštrukturalizácia, počas ktorej štát vyňal zo sporiteľne zlé úvery v hodnote 32,4 mld. Sk. Klasifikované pohľadávky banka vykázala na úrovni 1,257 mld. Sk, čo je oproti záveru minulého roka o 33 % menej.

V portfóliu aktív dosiahla hodnota štátnych cenných papierov a pokladničných poukážok ku koncu marca 26,454 mld. Sk. Hodnota dlhopisov, vydaných verejným sektorom, v portfóliu sporiteľne stúpla z 22,034 mld. Sk na 60,929 mld. Sk, čo súvisí s emisiou reštrukturalizačných dlhopisov v prospech sporiteľne v prvom štvrťroku.

Klientske vklady v Slovenskej sporiteľni tvorili k prvému štvrťroku 159,648 mld. Sk, z toho 15,646 mld. Sk v cudzej mene. Oproti koncoročnej úrovni záväzky sporiteľne voči klientom stúpli o 1,7 %. Záväzky voči bankám vzrástli o 10,6 % na 5,585 mld. Sk.

Základné imanie Slovenskej sporiteľne zostalo na úrovni minulého roka, teda 6,374 mld. Sk. Majoritným akcionárom s 87,18-percentným podielom v Slovenskej sporiteľni je rakúska Erste Bank. Ministerstvo financií Slovenskej republiky kontroluje 10 % akcií banky a Reštitučný investičný fond má 3-percentný podiel na základnom imaní SLSP.

(TASR)

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.