Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Čo stojí ochranná známka?

V SR stále podceňujeme priemyselnoprávnu ochranu

Na celkom šesť druhov priemyselného vlastníctva - vynález, úžitkový vzor, priemyselný vzor, označenie pôvodu, topografie polovodičového výrobku a ochrannú známku - u nás Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV SR) udeľuje ochranný dokument. Za čas existencie úradu od začiatku roku 1993 ich tu vystavili viac ako 25-tisíc. Z nich je vyše 3-tisíc patentov na vynález, približne 2,5 tisíca úžitkových vzorov, 2-tisíc priemyselných vzorov. Počty sa priebežne menia, najviac je ochranných známok . Na Slovensku na základe medzinárodných dohôd začalo platiť približne 50-tisíc medzinárodných ochranných známok a viac ako 18-tisíc známok, ktoré boli zapísané v registri ÚPV SR.

Celkový trend prihlasovania ochrany priemyselného vlastníctva je síce stúpajúci, ale veľkou mierou sa na tom podieľajú práve zahraniční prihlasovatelia. Domáci prihlasovatelia takí aktívni nie sú, tu je trend prevažne klesajúci. Jednou z príčin je zrejme aj u nás pretrvávajúce nedocenenie priemyselnoprávnej ochrany, ale aj čiastočné obmedzenie výskumu a vývoja v celom rade odvetví. Ďalším faktorom je zrejme aj nepriaznivá hospodárska situácia mnohých podnikov a inštitúcií, pritom ochrana duševného vlastníctva má práve v súčasných trhových podmienkach vysokú hodnotu.

Efekty z realizácie priemyselnoprávne chránených produktov sa síce dosť ťažko vyčísľujú, svoju cenu však celkom určite majú. Svojho času to svojským spôsobom v Česku pochopil brat vtedajšieho ministra kontroly a prihlásil si viacero svetoznámych ochranných známok, ktoré ich vlastníci zabudli alebo len podcenili možnosť ich registrácie v Česku. A, samozrejme, čakal, že mu za odstúpenie ich vlastnej značky, firmy, ako napríklad Toyota, poriadne zaplatí...

Náklady na zaregistrovanie známky nie sú ani u nás príliš vysoké. Podľa cenníka napríklad rešerš z registrov stojí 15 Sk za každú začatú štvrťhodinu, prihláška individuálnej ochrannej známky 3500 Sk, medzinárodný zápis 2500 Sk, poplatok za ochrannú známku slovnú a čierno-bielu v troch výrobkových triedach 653 Sk atď. Sadzobník pamätá aj na výmaz. Navrhovateľ spolu s návrhom na začatie konania o výmaze ochrannej známky z registra je povinný zložiť kauciu v sume 2500 Sk. Ak sa v konaní preukáže, že návrh bol podaný dôvodne, úrad kauciu vráti. Celkové chránenie na desať rokov v troch výrobkových triedach teda vyjde nanajvýš na niekoľko tisíc korún, ale obchodná cena značky, to je už iné. Ide o vysoké, aj keď ťažko vyčísliteľné hodnoty, pohybujúce sa rádovo v desiatkach miliárd dolárov. Lenže na predaj aj tak nie sú, ochrannú známku totiž peniazmi nie je možné vyvážiť. Ak ju totiž zákazníci poznajú ako reprezentujúcu kvalitu, sú ochotní za tovar s touto značkou zaplatiť vyššie ceny.

(isd)

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.