Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Strojcom úspechov je kvalita

Invest, spol. s r. o., Oravská Jasenica založili koncom roku 1993 ako spoločnosť so zameraním na vykonávanie stavebnej činnosti. Zabezpečuje bytové, občianske, priemyselné, dopravné a inžinierske stavby v celom rozsahu podľa potrieb zákazníka, a to prevažne vlastnými kapacitami. Začnúc výkopovými a zemnými prácami, pomocou vlastných mechanizmov cez klasické stavebné práce vrátane kvalifikovaných elektroinštalačných, vodoinštalačných, kúrenárskych a plynoinštalačných prác.

Po čase Invest, spol. s r. o., rozšírila svoju činnosť o poskytovanie colnodeklaračných a zmenárenských služieb na hraničných priechodoch. Je zameraná na zabezpečovanie dlhov klientov vo všetkých colných režimoch, a to formou poskytovania záruk pri tranzite aj dovoze tovaru do Slovenskej republiky, ako aj ručenie za colný dlh v spoločnom medzinárodnom tranzitnom režime.

V roku 1995 ďalej rozšírila predmet podnikania o výrobu zdravotných a ortopedických matracov, prikrývok, spacích vakov a bytových doplnkov. Spomínané podnikanie spoločnosti zabezpečuje divízia Materasso vo svojich dvoch prevádzkach - v Oravskom Veselom a v Dolnom Kubíne - na báze talianskych technológií. V súčasnosti divízia produkuje 40 rôznych druhov matracov, a to asi 50-tisíc kusov ročne, čím pokrýva 50 - 60 % tuzemského trhu. Svoje výrobky vystavuje každoročne na slovenských, ale aj zahraničných výstavách. Celá činnosť divízie je certifikovaná v systéme riadenia kvality v zmysle normy ISO 9001. Materasso tak prispieva k tomu, aby súčasný človek, ktorý je vystavený mnohým nepriaznivým vplyvom, ako je nesprávne sedenie či nedostatočný pohyb, mohol zdravo spávať, relaxovať a regenerovať svoje sily.

Ďalšou podnikateľskou činnosťou je montáž, inštalácia, opravy a rekonštrukcia plynových zariadení. Rozšírenie činnosti vyplýva z výsledkov prístupu k zákazníkovi, orientácie na kvalitu, využívania nových poznatkov a technológií. Máme dobrú spoluprácu s renomovanými dodávateľmi výrobkov a technológií na domácom trhu aj v zahraničí. Pred a počas realizácie, pokiaľ zákazník prejaví záujem, poskytujeme technické návrhy a poradenstvo.

Snahou vrcholového manažmentu spoločnosti je ustavičný rozvoj spoločnosti a podnikateľských aktivít s dôrazom na vysokú kvalitu služieb, prác a vyrábaných výrobkov s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť všetkých zákazníkov a obchodných partnerov nielen doma, ale aj v zahraničí.

O výsledku úsilia spoločnosti hovoria dosiahnuté ekonomické výsledky, ako aj skutočnosť, že v regióne s 24-percentnou nezamestnanosťou, dávame prácu v súčasnosti 132 pracovníkom.

Rast zamestnanosti a dosiahnuté ekonomické výsledky predstavujeme v grafickom znázornení.

Graf - Zamestnanosť

1993 33

1994 55

1995 111

1996 211

1997 175

1998 107

1999 78

2000 132

Dosiahnutý obrat

Obrat Rok

15 264 1993

43 323 1994

39 285 1995

108 001 1996

135 143 1997

115 609 1998

110 352 1999

70 142 2000

Pozn.: údaje za rok 2000 sú za I. - VII. mesiac

Som presvedčený, že pri vytvorení vhodných a optimálnych podmienok podnikania, podporených programom rozvoja, dosiahneme ešte lepšie výsledky a vyšší obrat spoločnosti.

Roman Chomát

konateľ

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.