Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Colné predpisy

Cestujúci do ČR je oprávnený doviezť tovar, ktorý nemá obchodný charakter, bez cla v tomto množstve:

a) tabakové výrobky

1. 200 cigariet, alebo

2. 100 cigarillos alebo

3. 50 cigár alebo

4. 250 g tabaku na fajčenie alebo

5. úmernú súpravu týchto výrobkov:

b) alkoholické nápoje

1. 1 liter destilátov alebo liehovín alebo nedenaturovaného etylalkoholu, alebo aperitívu vyrobeného z vína alebo alkoholu,

2. 2 litre vína.

c) voňavky

50 ml voňavky alebo 0,25 l toaletnej vody.

d) lieky

v množstve a druhu zodpovedajúcom osobnej potrebe cestujúceho.

Oslobodenie od dovozného cla sa priznáva aj na tovar, ktorého úhrnná colná hodnota neprevyšuje 3000 Kč u každého cestujúceho.

Podmienky vstupu

Občania SR, ktorí sú držiteľmi platných cestovných dokladov, môžu vstupovať na územie ČR na ktoromkoľvek vhodnom mieste bez víz. Za platný cestovný doklad sa považuje cestovný pas SR a občiansky preukaz SR.

Núdzové telefónne čísla

Polícia: 158

Záchranná služba: 155

Požiarnici: 150

Zdravotná starostlivosť

Zdravotnú starostlivosť poskytnutú svojim poistencom v rozsahu zákonného poistenia na území ČR hradí zdravotná poisťovňa, v ktorej je občan poistený v SR, pokiaľ s úhradou vopred vyslovila súhlas. Nevyhnutné a neodkladné liečenie pri úraze alebo akútne vzniknutom či zhoršenom ochorení na území ČR uhrádza zdravotná poisťovňa vo výške určenej v právnych normách, ktoré sú pre ňu záväzné.

Náklady na pobyt

Cudzinec je povinný na požiadanie predložiť príslušným kontrolným orgánom hotovosť najmenej 500 Kč na osobu a deň pobytu. V prípade, že sa zdrží v ČR viac ako 10 dní, je povinný preukázať hotovosť najmenej 7000 Kč. U cudzincov mladších ako 15 rokov sú peňažné sumy polovičné.

Výmenný kurz

Vzájomný CZK s SKK - približne: 1 CZK = 1,22 SKK.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.