Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Úloha zviditeľniť sa cez informačné kanály

AICS a jej podpora cestovnému ruchu

Asociácia informačných centier Slovenska (AICS) vznikla 1. júna 1994 v Liptovskom Mikuláši s cieľom chrániť a presadzovať záujmy svojich členov, podporovať a skvalitňovať činnosť informačných kancelárií, propagovať Slovensko v záujme rozvoja domáceho a aktívneho cestovného ruchu. Jej členmi sú turistické informačné kancelárie (TIK), ktoré zabezpečujú zber, aktualizáciu a bezplatné poskytovanie informácií. Už v roku 1995 bol Ministerstvom hospodárstva SR vyhlásený Program podpory vytvárania TIK a skvalitňovania ich služieb, v rámci ktorého štát poskytoval pre informačné kancelárie finančné prostriedky na databázový a multimediálny informačný softvér, a tiež na hardvérové prvky výpočtovej techniky. Do programu bolo vtedy zaradených 50 kancelárií. Program k svojej činnosti využíva všetkých 39 členov AICS.

Ďalším úspechom v rámci asociácie bolo zavedenie jednotného telefónneho čísla 16 186, prostredníctvom ktorého sa môžu záujemcovia zoznámiť s ponukou v 27 UTO na Slovensku. AICS každoročne v rámci propagácie vydáva propagačné materiály, publikuje v domácej i zahraničnej tlači. V posledných rokoch sa AICS zameriava na rozšírenie spolupráce so štátnou správou a samosprávou v oblasti legislatívy a financovania TIK. Zo strany AICS v rámci týchto aktivít bol pripomienkovaný návrh legislatívneho zámeru zákona o cestovnom ruchu. Vlani asociácii MH SR prisľúbilo financie v sume 600-tisíc Sk, v skutočnosti bola na konto AICS poukázaná len polovica, v rámci ktorých bol zrealizovaný servis v 25 TIK. Začiatkom tohto roka sľúbil finančnú pomoc minister hospodárstva SR v rámci ďalšieho pokračovania Programu podpory, pričom AICS dodal MH SR nový projekt. Na zabezpečenie úloh požaduje necelý milión Sk. AICS rokovalo aj so ZMOS na tému prínosu turistických kancelárií pre samosprávy a postavenie TIK. Už pred dvoma rokmi bola zriadená internetová stránka, ktorú dnes možno nájsť pod www.infoslovak.sk.

AICS vydala vlani i predvlani propagačný materiál, ktorým prezentuje svojich členov a SR na výstavách cestovného ruchu doma aj v zahraničí. Vydala tiež pohľadnicu s mapou SR, v ktorej sú vyznačené informačné kancelárie, kultúrno-historické pamiatky a základné údaje o SR. Vlani nadviazala asociácia spoluprácu na národnej aj medzinárodnej úrovni so Slovenskou agentúrou pre CR v Banskej Bystrici, v rámci ktorej sa predstavili niektoré regióny v Prahe, Mníchove, Berlíne či Budapešti. Spolupráca s Asociáciou turistických center ČR sa týka tvorby spoločného produktu CR európskeho významu, marketingu, zdokonaľovania služieb informačných centier, budovania kapacity asociácií, cezhraničnej spolupráce, stáží a podobne.

(ep)

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.