Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Kedy treba zelenú kartu?

Na pracovnú cestu do susedných štátov nevybavujeme pre našich vodičov zelenú kartu, pretože colné orgány týchto štátov zelenú kartu od našich vodičov nevyžadujú. Pri ceste do Talianska sa nám stalo, že colník nechcel naše auto pustiť cez hranice, pretože vodič nemal pri sebe zelenú kartu. Podľa našich informácií ani do Talianska nie je zelená karta potrebná. Mohli by ste nám vysvetliť, do ktorých štátov nie je zelená karta potrebná? Prečo od nás taliansky colník pýtal zelenú kartu?

- Popri systéme zelenej karty je Slovenská republika účastníkom aj dodatkového systému garancií za poznávaciu značku. Slovenská poisťovňa, a. s., uzavrela s kanceláriami zelenej karty príslušných štátov dohodu, na základe ktorej ručí za každú škodu, ktorú slovenský motorista spôsobí na území týchto štátov a za ktorú podľa zákonov daného štátu zodpovedá z prevádzky motorového vozidla. Dôkazom existencie poistného krytia na území týchto štátov je slovenské evidenčné číslo vozidla a medzinárodná značka „SK“. Na základe uvedených dohôd môže náš poistený motorista cestovať bez zelenej karty do týchto štátov: Belgicko, Česko, Dánsko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Francúzsko (Monako), Holandsko, Írsko, Island, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia (stav k 31. 12. 1999).

Napriek uvedenému musíme upozorniť na to, že zelená karta má význam aj v štátoch, s ktorými je podpísaná dodatková dohoda a do ktorých by sa za normálnych okolností mohlo cestovať aj bez zelenej karty. Colníci iných štátov často nemajú vedomosť o tom, že Slovensko je účastníkom týchto dohôd. Poukazujeme ďalej na to, že napriek podpísaným medzinárodným dohodám vnútroštátne predpisy niektorých štátov (napr. Taliansko, Francúzsko) ukladajú policajným orgánom povinnosť preveriť pri nehode aj to, či vodič motorového vozidla zo štátu, ktorý nie je členom Európskej únie, má so sebou poistku (zelenú kartu). Colníci a policajti v zahraničí zvyčajne nevedia o existencii dodatkových medzinárodných dohôd a v prípade nepredloženia poistky (zelenej karty) požadujú od našich vodičov dodatočné poistenie, príp. majetkovú záruku. Vybavovanie týchto prípadov prostredníctvom príslušnej zahraničnej poisťovne je potom veľmi zdĺhavé. Rovnako aj v prípade nehody v zahraničí má zelená karta ten význam, že poškodený cudzinec môže zo zelenej karty presne odpísať údaje identifikujúce poisteného.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.