Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Auto v združení a odpisy

Na základe zmluvy o združení, ktorá bola uzavretá podľa § 829 Občianskeho zákonníka, sa účastníci združenia môžu dohodnúť, že poskytnú združeniu na výkon podnikateľskej činnosti hmotný a nehmotný majetok. Pri posudzovaní možnosti odpisovania tohto majetku, ktorý združenie používa pri svojej činnosti, treba zistiť vlastnícke právo k tomuto majetku. Daňový zákon vychádza totiž zo zásady, že právo odpisovania má len vlastník, príp. správca takéhoto majetku (§ 28 ods. 1 zákona o daniach z príjmov). Individuálne určený majetok, ktorý účastník združenia vložil do združenia, zostáva naďalej jeho vlastníctvom a len jemu náleží právo ho odpisovať. Iba on môže do svojich daňových výdavkov uplatňovať odpisy vlastného majetku. Združenie fyzických osôb založené podľa § 829 Občianskeho zákonníka nemá právnu subjektivitu, a preto sa nemôže stať vlastníkom takto vloženého majetku. Ostatní účastníci združenia môžu vložený majetok bezplatne užívať, avšak na účely dane z príjmov nemôžu uplatňovať vo svojich výdavkoch odpisy tohto cudzieho majetku.

V prípade predaja motorového vozidla združeniu jedným z účastníkov združenia sú takéto kúpno-predajné zmluvy neplatné, pretože združenie nie je subjektom práva. Vlastník vozidla by však mohol predať podiel na majetku ostatným účastníkom združenia. V takom prípade by išlo o podielové spoluvlastníctvo k vozidlu všetkých účastníkov združenia. Účastníci združenia by potom nákup podielu na motorovom vozidle mohli zahrnúť do výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Pri odpisovaní tohto vozidla by postupovali v súlade s § 28 ods. 5 zákona o daniach z príjmov.

Združenie sa nestáva vlastníkom ani takého auta, ktoré bolo nadobudnuté spoločnou činnosťou v združení. Podielovými spoluvlastníkmi tohto vozidla sú účastníci združenia, ktorí pri odpisovaní tohto majetku postupujú podľa § 28 ods. 5 zákona o daniach z príjmov. Na základe tohto ustanovenia hmotný majetok v spoluvlastníctve odpisuje buď jeden zo spoluvlastníkov zo vstupnej ceny tohto majetku ako celku, alebo spoluvlastníci tak, že vstupná cena odpisovanej časti sa určí pomerne zo vstupnej ceny majetku ako celku podľa spoluvlastníckych podielov. Účastníci združenia sa na druhej strane nemôžu dohodnúť na tom, že auto bude odpisované len jedným z účastníkov združenia. Podiely účastníkov združenia na majetku získaného spoločnou činnosťou účastníkov združenia sú rovnaké, ak zmluva neurčuje inak (§ 835 Občianskeho zákonníka). Vzhľadom na to, že podľa § 11 ods. 2 zákona o daniach z príjmov účastníci združenia musia rozdeliť výdavky v rovnakom podiele ako príjmy, budú podľa tohto ustanovenia postupovať aj pri odpisovaní majetku účastníkmi združenia.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.