Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Obchodný majetok

Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v ustanovení § 24 ods. 4 ustanovuje podmienky, za ktorých môže daňovník nájomné zaplatené za finančný lízing ponechať v daňových výdavkoch (nákladoch). Medzi tieto podmienky, okrem splnenia podmienky obdobia nájmu a výšky kúpnej ceny patrí aj podmienka, že po skončení obdobia nájmu prenajatej veci daňovník - fyzická osoba bude o odkúpenej veci účtovať ako o majetku využívanom na podnikanie.

Zákon o daniach z príjmov ani iný zákon neurčuje obdobie, po ktoré musí mať daňovník automobil zaradený do obchodného majetku po jeho nadobudnutí na finančný lízing. Pokiaľ napr. daňovník 8. februára odkúpi prenajatý automobil a zahrnie ho do svojho obchodného majetku, môže tento automobil vyradiť z obchodného majetku už v nasledujúci deň. Vyradenie sa vykoná na základe vnútorného dokladu, kde bude uvedené, že dňa 9. februára bol predmetný automobil vyradený z obchodného majetku.

Treba mať tiež na pamäti, že od dátumu vyradenia automobilu z obchodného majetku začne plynúť päťročný časový test na zdanenie príjmu z prípadného predaja tohto majetku podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. c) zákona o daniach z príjmov. Podľa tohto ustanovenia od dane nie je oslobodený príjem z predaja hnuteľných vecí, ktoré boli predmetom podnikania daňovníka alebo o nich daňovník účtoval ako o majetku využívanom na podnikanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť. Ak by bol predmetný automobil predaný v období do piatich rokov od jeho vyradenia z obchodného majetku, prípadný príjem z predaja je zdaniteľným príjmom podľa ustanovenia § 10 zákona o daniach z príjmov.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.