Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Daňové odpisy

Pri osobných automobiloch využívaných daňovníkom pravidelne aj na iné účely ako na priame zabezpečovanie príjmov formou poskytovanie služieb (napr. automobil taxislužby), sa odpisy do daňových výdavkov (nákladov) zahŕňajú spôsobom, ktorý je uvedený v § 24 ods. 2 písm. a) zákona o daniach z príjmov. To znamená, že pri osobných automobiloch s výnimkou dodávkových a motorových vozidiel na špeciálne účely najviac zo sumy 450 000 Sk, ktorá sa na účely odpisovania považuje za vstupnú cenu.

Toto obmedzenie, t. j. stanovenie limitu neznamená, že by daňovník mohol obstarať osobný automobil len v obstarávacej cene do 450 000 Sk. Podnikateľ - daňovník môže obstarať a uviesť do používania osobný automobil aj vyššej obstarávacej ceny (viac ako 450 000 Sk), ale odpisy na daňové účely môže uplatniť len zo stanoveného limitu, t. j. zo vstupnej ceny 450 000 Sk. Daňovník bude pri odpisovaní osobného automobilu postupovať podľa nasledujúcej tabuľky:

Rok Odpis zo sumy Odpis zo sumy Daňovo neuznaný -

1 500 000 Sk 450 000 Sk odpis

účtovný odpis daňový odpis

2000 213 000 63 900 149 100

2001 429 000 128 700 300 000

2002 429 000 128 700 300 000

2003 429 000 128 700 300 000

Spolu 1 500 000 450 000 1 500 000

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.