Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Lízing automobilu

Pri osobných automobiloch prenajatých s právom kúpy najatej veci (finančný lízing) je možné do daňových nákladov zahrnúť len „limitovanú sumu“ z dohodnutého nájomného, a to rovnomerne, počas celej lehoty trvania nájomnej zmluvy [pozri ustanovenie § 24 ods. 2 písm. f) zákona o daniach z príjmov]. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na podnikateľov - daňovníkov, ktorí prostredníctvom osobných automobilov priamo poskytujú služby (napr. automobily taxislužby). Nevzťahuje sa to na daňovníkov dosahujúcich príjmy z prevádzkovania taxislužieb, zasielateľskej služby a z poskytovania služieb podobného charakteru.

Pri osobných automobiloch vrátane terénnych je možné do daňových nákladov zahrnúť časovo rozlíšené nájomné splátky, a to najviac zo sumy 550 000 Sk, a to vždy rovnomerne, počas celej lehoty trvania nájomného vzťahu. Do limitu 550 000 Sk sa započíta aj kúpna cena, za ktorú po skončení nájomného vzťahu nájomca prevezme prenajímanú vec do vlastníctva. Ilustrujeme na nasledujúcom príklade

Výpočet ceny predmetu finančného lízingu

3 roky 1 rok 1 mesiac

+-------------------------+------------+----------+----------Ś

Vstupná cena bez DPH 900 000 Sk 300 000 Sk 25 000 Sk

- Lízingová prirážka - 270 000 Sk - 90 000 Sk - 7 500 Sk

DPH k vstupnej cene 23 % 207 000 Sk 69 000 Sk 5 750 Sk

- DPH k marži 6 % -16 200 Sk - 5 100 Sk - 450 Sk

Celková cena s DPH 1 393 200 Sk 461 400 Sk 38 700 SkŚ

Prepočet nájomného

3 roky 1 rok 1 mesiac-----------------------------------------------------------Ś

Celková lízingová cena 1 377 000 Sk 459 000 Sk 38 250 Sk

z toho daňovo uznaná - 550 000 Sk -183 333 Sk -15 278 Sk

daňovo neuznaná 827 000 Sk 275 667 Sk 22 972 Sk

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.