Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Ako „biele zlato“?

Ministerstvo hospodárstva SR na podnet Slovenského cukrovarníckeho spolku (SCS) začalo oficiálne konanie v možnosti prijatia opatrení na ochranu domácich producentov cukru pred nadmernými dovozmi zo zahraničia. Konkrétny výsledok - stanovenie dovozných kvót či zvýšenie colných sadzieb, ktorý musí SR obhájiť ešte aj na pôde Svetovej obchodnej organizácie, by pritom mal byť známy do konca februára 2001. Predstavitelia SCS, ako nás informoval výkonný riaditeľ a. s. Juhocukor Dunajská Streda H. Zemke, vo svojich návrhoch presadzovali zvýšenie colných taríf. Ochranné opatrenia môže SR prijať maximálne na štyri až päť rokov, pričom protesty sa očakávajú hlavne zo strany Poľska, ktoré svoje vysoké prebytky cukru vyváža na trhy okolitých krajín aj pri dumpingových cenách. Cukrovarníci opodstatnenosť svojich požiadaviek odôvodňujú podhodnotenými cenami cukru na svetových trhoch, ktorým nie je možné konkurovať, pretože vychádzajú iba z obchodovania s prebytkami a nezodpovedajú skutočným výrobným nákladom. Za svetovú cenu, ktorá v minulom roku predstavovala len asi 200 USD/tonu, totiž nedokáže vyrábať cukor žiadna krajina.

(tu)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.