Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Pohľad za horizont

Očakáva sa rast výroby olejnín a zemiakov

Rozvoj poľnohospodárskej výroby na Slovensku na začiatku 21. storočia má byť spojený so zmenami vo využívaní poľnohospodárskej pôdy. Naši pôdohospodári predpokladajú, že výroba obilnín, olejnín, strukovín zemiakov, ovocia, zeleniny i hrozna bude naďalej rásť, produkcia cukrovej repy však bude pravdepodobne stagnovať. Parametre rastu budú pri jednotlivých plodinách rozdielne, a to tak z hľadiska tempa zmeny pestovateľských plôch, ako aj tempa rastu hektárových úrod.

Zásadnou zmenou podmienok produkčnej intenzity a rentability plodín bude zmena úrovne výživy a ochrany rastlín. Podľa predpovedí v horizonte roku 2010 hektárové úrody v porovnaní s rokom 1998 vzrastú napríklad o 15 % pri obilninách, o 40 % pri olejninách, zemiakov sa má dopestovať viac o 43 % a cukrovej repy o 20 %. Slovenskí pôdohospodári očakávajú rast intenzity využitia plôch krmovín a trvalých trávnych porastov v súlade so zvyšovaním záujmu o produkciu mlieka a chov hovädzieho dobytka a oviec. Prognózované zmeny v tejto oblasti vychádzajú z predpokladov intenzifikácie produkcie krmovín vo väzbe na rast úžitkovosti v chove dojníc, lepšieho využitia trvalých trávnych porastov v súvislosti s rastom početných stavov kráv bez trhovej produkcie mlieka, žiaducim posunom produkcie hovädzieho mäsa do podhorských a horských oblastí a revitalizáciou chovu oviec. Zmeny kultúr prevodom ornej pôdy do trvalých trávnych porastov budú minimálne a budú sa týkať najmä pôd ohrozených eróziou, pôd v pásmach hygienickej ochrany a pôd objektívne málo úrodných. V horizonte roku 2010 by Slovensko už malo byť súčasťou Európskej únie. Znamená to, že v pôdohospodárstve by sa malo viac ako 100-tisíc hektárov ornej pôdy uviesť do pokoja, resp. začleniť do kategórie trvalých trávnych porastov. Nie je to diskriminačné opatrenie voči Slovensku, ale systémové, slúžiace aj na to, aby si zem oddýchla. Podľa niektorých hlasov sa tak už malo urobiť v rámci doterajšej transformácie rezortu. Údajne by sa tým neznížila produkčná schopnosť agrosektora, ale naopak. Viac síl a prostriedkov by sa mohlo dať do intenzifikácie obrábania „zvyšku“ ornej pôdy. Podľa niektorých prepočtov by tak poľnohospodárstvo údajne mohlo ročne získať navyše až štyri miliardy korún.

Vladimír Turanský

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.