Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Deficit v obchode nám neprekáža

Legislatívne bariéry však ochudobňujú SR o investorov

Pre zbytočné byrokratické prekážky a absenciu početných priemyselných parkov prichádza podľa francúzskeho obchodného radcu Dominiqua Lappiera Slovensko o mnohých investorov, ktorých takto krajina nahráva vlastne svojim konkurentom s budujúcou trhovou ekonomikou - Česku, Poľsku či Maďarsku.

V našom vzájomnom obchode je čoraz aktívnejšie Slovensko. Ste s tým spokojný?

- Hoci sme šiestym obchodným partnerom Slovenska a napriek tomu, že vo vzájomnom obchode Francúzsko vykazuje v porovnaní so Slovenskom mierny deficit - teda viac zo Slovenska dovážame ako exportujeme - nesťažujeme sa. Ako viete, zahraničný obchod je skôr vnútorným vzťahom medzi jednotlivými entitami.

Ak by ste však porovnali tieto vzťahy s najvýznamnejšími partnermi Slovenska?

- Netvrdím, že by naše vzájomné vzťahy nemohli byť lepšie, ale obchod od vzniku samostatnej republiky šesťnásobne vzrástol, pričom je zbytočné porovnávať sa so susednou Českou republikou ako obchodným partnerom Slovenska. Tento vzťah je historicky daný a bol vždy veľmi silný. Rovnako je to aj v prípade Ruska, ktoré je významným energetickým dodávateľom pre Slovensko. Na druhej strane si musíte uvedomiť, že tu pôsobí viac ako 150-tisíc francúzskych spoločností, čo znamená, že naši podnikatelia dôverujú priaznivému vývoju tejto krajiny. Ak teda neberieme do úvahy dve spomenuté krajiny, sme vlastne štvrtým obchodným partnerom Slovenska a investorom na tomto trhu.

Hoci postavenie francúzskych investícií je v potravinárskom priemysle a poľnohospodárstve skutočne významné, v ktorých oblastiach by sa tento pomer dal zlepšiť?

- Myslím, že najmä v sektore služieb, kde reformy pokračujú. Či už ide o vodné zdroje, oblasť hromadnej dopravy alebo centrálneho vykurovania, všade tu máme obrovské know-how, ktoré by sme mohli Slovensku poskytnúť. Francúzsko bolo vždy známe takpovediac zmiešanou ekonomikou verejného sektora a súkromných služieb. Na tomto základe sa rozvíjajú aj mnohé projekty, ako v oblasti turizmu, do ktorého sme už investovali. V porovnaní napríklad s Holandskom, ktoré je známe svojimi projektmi na Slovensku, máme oveľa lepšiu pozíciu. Francúzsko je na prvom mieste vo svete v oblasti poskytovania služieb v turizme, rovnako aj v počte a vybavenosti lyžiarskych stredísk, čo môže byť pre Vysoké Tatry s naším know-how prospešné. Významnejšie v porovnaní s Holandskom sú aj investície do potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárstva - zoberte si len silné francúzske skupiny ako Danone, ktoré sú predvojom ďalších významných investícií. Rovnako Carrefour je európskym lídrom v oblasti supermarketov.

Ako sa pozerá Francúzsko na úzku prepojenosť Slovenska s ČR?

- Česká republika je v popredí, pokiaľ ide o priaznivé podnikateľské prostredie, takže sa možno nádejať, že sa tento stav dosiahne aj na Slovensku. Vaša krajina má stále výhody vo vysokovzdelanej a relatívne lacnej pracovnej sile, v takmer všeobecnom prístupe k internetu či v jazykovej vybavenosti. Musím povedať, že slovenská vláda urobila kus práce pri zatraktívňovaní prostredia pre zahraničných investorov, hoci stále existujú sektory, ktoré sú až príliš legislatívne chránené. Najmä budúci rok bude veľmi významný pre rozvoj investícií. Slovensko by už postupne malo akceptovať všetky legislatívne normy týkajúce sa obchodu. Hovorím to najmä preto, že pre investorov z členských krajín EÚ sú na Slovensku existujúce dvojité certifikácie a iné obchodné regulácie v legislatíve prekážkami, ktoré bránia rozvoju takých investícií, ako v susedných krajinách. Pritom každý z investorov, a pokiaľ ide o francúzskych určite, tu zostáva dlhodobo. Naším základným želaním teda je, aby sme nielen doniesli sofistikované know-how, ale videli aj čoraz viac partnerstiev medzi našimi a slovenskými firmami.

Francúzske firmy preferujú viac investície na zelenej lúke alebo do už existujúcich spoločností na Slovensku?

- Závisí to od prípadu k prípadu. Lebo ani investovanie na zelenej lúke nie je jednoduché. Najmä pre zbytočné byrokratické prekážky a ceny, ako aj doterajšiu absenciu priemyselných parkov. To je ďalší podstatný rozdiel v porovnaní so susednými krajinami Slovenska. Lenže všetkým týmto krajinám ide o trhovú ekonomiku, teda aj konkurenčnú, takže akýkoľvek nedostatok - technický alebo legislatívny, vlastne prihráva investora, ktorý sa z trhu stiahne, do krajiny konkurenta. Obávam sa, že Slovensko je stále ten, ktorý v tejto súťaži prehráva.

Je zrejmé, že francúzske firmy tieto problémy s vašim oddelením preberajú, resp. vás na ne upozorňujú.

- Áno. Mojou základnou úlohou je priniesť týmto firmám informácie o slovenskej ekonomike, podnikoch, podmienkach investovania. Vydávame k tomu aj špeciálny bulletin. Zároveň však poskytujeme aj akúsi prvú pomoc pri etablovaní sa na slovenskom trhu, pri kontakte s administratívou, slovenskou legislatívou a pod. Nestaráme sa však do ich súťažného ducha, ani ich nepropagujeme proti pravidlám konkurenčného prostredia. Problémy firiem však prerokúvame aj so slovenskou vládou a s príslušnými ministerstvami, s ktorými sme v pravidelnom kontakte.

Slávka Blazseková

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.