Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Stručná charakteristika hlavných sektorov francúzskej ekonomiky

ENERGETIKA

Francúzsko disponuje relatívne malými zdrojmi surovín na výrobu energie. Napriek tomu je dnes schopné zabezpečiť 75 % svojich energetických potrieb samo vďaka výrobe elektriny v jadrových elektrárňach, ktoré sú rozmiestnené po celej krajine. Správcom elektrickej energie je štátna spoločnosť EDF, ktorá má 30 miliónov klientov. Hospodársky výsledok EDF (Electricité de France) v roku 1999 predstavoval 190 mld. FRF pri produkcii 450 mld. KWh. EDF je prvou svetovou spoločnosťou vo výrobe elektrickej energie. Direktívou EÚ však EDF stratilo svoj monopol na predaj elektrickej energie vo Francúzsku.

Ropa: pokrýva niečo vyše 40 % energetickej spotreby, je prvým dovozným artiklom Francúzska. 46,5 % dovozu ropy pochádza z krajín Blízkeho východu. Hlavným dodávateľom je SAE, Irán, z európskych krajín Veľká Británia, Nórsko a Rusko. Najvýznamnejšou francúzskou ropnou spoločnosťou je TOTALFINA, ktorá vznikla po fúzii s belgickou Petrofinou. Dnes je piatou svetovou a treťou ropnou spoločnosťou v Európe. V roku 2000 fúziou Totalfina a Elf Aquitaine vznikla ATOFINA, jedna zo štyroch štruktúr novej rafinérskej spoločnosti TOTAL FINA ELF.

Prírodný plyn: pokrýva 13 % energetickej spotreby. Spoločnosť GDF (Gaz de France), štátny podnik, má monopol nákupu, skladovania a distribúcie plynu. Popri domácich zdrojoch sa realizuje nákup plynu z Ruska, Alžírska, Holandska a Nórska.

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Francúzsko je druhým svetovým vývozcom poľnohospodárskych produktov na svete. Agrárna pôda zaberá 55 % z 55 miliónov ha francúzskeho teritória. Hory a lesy predstavujú 27 %, nepoľnohospodárska pôda 12 %. Väčšina poľnohospodárskej pôdy (60 %) je ornou pôdou, 36 % sú lúky a pasienky a 4 % vinohrady. K zmene štruktúry ornej pôdy po roku 1993 prispela spoločná poľnohospodárska politika EÚ. Znížil sa podiel výmery obilia a olejnatých rastlín. Zvýšil sa podiel neobrábanej pôdy. Francúzsko je významným exportérom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov a špecialít.

PRIEMYSEL

Francúzsky priemysel sa zo svetového hľadiska radí na štvrté miesto. Zabezpečuje 30 % zamestnanosti, 40 % investícií a takmer 80 % exportu krajiny - 32 % výroby priemyslu predstavuje výroba polovýrobkov, 26,8 % výroba priemyselných zariadení, 25,9 % výroba spotrebných predmetov, 13,1 % výroba automobilov a 1,4 % výroba zariadení pre domácnosti.

- Hutníctvo

Hutníctvo železa a ocele je umiestnené hlavne na severe krajiny a osobitne okolo hutníckeho prístavu Dunkerque. Hutníctvo hliníka a farebných kovov pôvodne umiestnené v oblasti Álp a Pyrenejí v blízkosti hydrocentrál sa premiestnilo do oblastí prístavov, cez ktoré sa prekladá bauxit. Spoločnosť Pechiney, hlavná v sektore, disponuje v Dunkerque, neďaleko atómovej elektrárne Gravelines najväčšou výrobňou hliníka v Európe.

- Chemický priemysel

Francúzsko disponuje štvrtým najväčším chemickým priemyslom na svete a v posledných rokoch sa tu zaznamenala významná reštrukturalizácia. Koncentrácia charakterizovala hlavne ťažkú chémiu, ktorá dodáva medziprodukty pre výrobu hnojív, sódy (lúhu sodného) a plastov. Petrochémia je dominovaná spoločnosťami CEP-TOTAL a ELF-ATOCHEM.

- Stavebníctvo a verejné práce

Toto odvetvie je zabezpečované najmä veľkými spoločnosťami, ako sú BOUYGUES a SGE, ktoré realizujú výstavbu diaľnic, infraštruktúr rýchlovlakov TGV, atómových elektrární... Uvedené spoločnosti sú tiež veľmi aktívne v zahraničí. Výstavba domov a budov je roztrieštená medzi 30 000 malých a stredných firiem.

- Výroba automobilov

Prakticky celú výrobu pokrývajú dva koncerny, a to už sprivatizovaný Renault a súkromný koncern PSA, ktorý kontroluje značky Peugeot a Citroen. Roky 1999 a 2000 zaznamenali rekordný nárast v počte predaných automobilov. A rebríček najpredávanejších áut vedú francúzski výrobcovia.

- Elektronický a elektrotechnický priemysel

Sektor je charakterizovaný silnou diverzifikáciou a výraznou koncentráciou. Je závislý od verejných objednávok v civilnej výrobe a štátnych objednávkach v zbrojárskej výrobe. Najvýznamnejším koncernom v sektore je spoločnosť ALCATEL ako aj koncern ALSTOM, ktorý je kapitálovo prepojený s anglickou firmou GEC. GEC-Alstom je výrobcom rýchlovlakov a špecializuje sa na výrobu elektrární (turbíny a generátory).

- Priemysel výroby lietadiel a kozmických prostriedkov

Francúzsko zaberá v tejto oblasti významné miesto, či už ide o civilnú alebo vojenskú oblasť. Priemysel je implantovaný hlavne v parížskej oblasti a na juhozápade krajiny (Toulouse, Bordeaux). Priemysel zamestnáva 100 000 osôb a patria doň významné štátne firmy AEROSPATIALE a SNECMA. Je to sektor, do ktorého sa výrazne investuje a aj preto v ňom existujú dôležité programy medzinárodnej spolupráce. V civilnom sektore spája program Airbus Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu a Španielsko. SNECMA, špecializovaná na výrobu motorov, sa spojila s americkým koncernom GENERAL

- Zbrojársky priemysel

Francúzsko je piatym exportérom zbrojárskeho priemyslu vo svete, a tento je závislý od štátu. Hlavnými spoločnosťami sektora sú firmy: GIAT Industries (pozemná technika), DASSAULT (lietadlá), AEROSPATIALE (lietadlá, rakety), THOMSON – CSF (rakety), MATRA (rakety).

- Výroba lodí

Tento niekedy významný sektor značne znížil svoje aktivity z dôvodov nadkapacít svetovej flotily a konkurencie ázijských výrobcov lodí. Lodenice na atlantickom pobreží Francúzska sú situované v Saint-Nazaire.

- Parochémia a farmácia

Hlavnou aktivitou finálnej chémie je farmácia, ktorá pokrýva 25 % výroby sektora. Hlavnými výrobcami farmaceutických výrobkov sú Rhône-Poulenc, ktorý sa po fúzii s nemeckou firmou Hoechst stal svetovou jednotkou o výrobe liekov, Rorer, Mérieux a SANOFI (zdravotnícka divízia spoločnosti ELF-AQUITAINE). Parochémia je dominovaná parfumériou, a tu je to hlavne kozmetický koncern l´OREAL, ktorý zaujíma prvú priečku výrobcov zo svetového hľadiska.

- Textilný a odevný priemysel

Najvýznamnejšími firmami odvetvia sú: Chargeurs-Textiles, VEV, DMC. Lokalizácia firiem je prevažne v mieste ich založenia v Roubaix-Tourcoing a v Armentieres vlákna a vlnené a bavlnené tkaniny, v Lyonskom regióne hodváb a syntetické vlákna, v Troyes pletiarsky priemysel. Odevný priemysel je roztrieštený medzi malé a stredné firmy. Je koncentrovaný vo veľkých aglomeráciách v Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes a v Ile-de-France (okolie Paríža). Francúzska haute couture je prestížnou záležitosťou a obchodné značky a mená ako napríklad Yves Saint-Laurent, Chanel, Christian Dior atď. exportujú väčšinu produkcie.

DISTRIBÚCIA

Fúziou nákupných centrál Promodes a Carrefour vznikol druhý svetový gigant distribúcie. Veľká distribúcia je výsledkom rastúcej internacionalizácie. Integrovaný obchod sa týka hlavne potravinárskych produktov, ale aj elektrospotrebičov (DARTY), zariadení pre bývanie (CASTORAMA) alebo zábavu (FNAC).

CESTOVNÝ RUCH

Je najvýznamnejším odvetvím ekonomiky Francúzska a zdrojom prílevu devíz v objeme 70 mld. FRF ročne. Rok 1999 a letná sezóna 2000 zaznamenali absolútny rekord v návštevnosti Francúzska. Hlavní turistickí operátori predpokladajú v najbližších 3 rokoch (2000 - 2002) investovať 530 mld. FRF do turistického ruchu v Európe. Najväčšia francúzska hotelová spoločnosť ACCOR je dnes treťou svetovou najvýznamnejšou hotelovou spoločnosťou.

DOPRAVA A TELEKOMUNIKÁCIE

SNCF, štátne železnice FR, obhospodarujú železničnú sieť dlhú 32 730 km. Železnice zabezpečujú 26,5 % prepravy tovaru. Francúzsko disponuje jednou z najhustejších cestných sietí na svete. Má vyše 800 000 km ciest, z toho viac než 7000 km diaľnic. Cestná preprava zabezpečuje 60 % dopravy tovaru. Letiská v Paríži - Orly a Charles de Gaulle sú významnými prepravnými uzlami tak v osobnej, ako aj v nákladnej leteckej preprave. Významné postavenie má námorná aj vnútroštátna riečna preprava. Francúzska pošta prepravuje ročne okolo 24 mld. objektov.

Vladimír Valach

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR vo Francúzsku

člen Hospodárskeho klubu NEF

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.