Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

BC TORSION - spoločnosť, pre ktorú je oplocovanie poctivým remeslom, službou zákazníkom, ako aj umením

Firma BC TORSION, s. r. o. (B ako Brezová, C ako Congrier - mesto, kde sídli materská firma DIRICKX vo Francúzsku, TORSION, fr. krútenie, slovo, ktoré sa vyskytuje vo viacerých francúzskych názvov pletív), vznikla v roku 1991 v Brezovej pod Bradlom ako prvý spoločný podnik v priemyselnej oblasti medzi ČSFR a Francúzskom. Výrazným podielom pri zakladaní firmy prispel aj PSB, š. p., Brezová pod Bradlom, popredný výrobca pletív vo vtedajšom Česko-Slovensku, ktorý je spolu so Slovenskou poisťovňou, a. s., ďalším akcionárom BC TORSION.

Hlavný akcionár (51 %) DIRICKX Groupe má 80-ročnú tradíciu v oblasti výroby plotov. Od 90. rokov sa DIRICKX Groupe orientuje na stredoeurópsky trh a zakladá filiálky v Poľsku, ČR, Maďarsku, Slovinsku a vo Veľkej Británii s cieľom stať sa lídrom vo výrobe oplotenia v strednej Európe. Firma BC TORSION, s. r. o., bola prvou spomedzi týchto filiálok a jej úspešný rozvoj ukázal smer v období kladenia základných kameňov ostatných firiem.

BC TORSION, s. r. o., vyrába a predáva ploty DIRICKX. Tieto ploty sa vyznačujú špeciálnou výrobnou technológiou, ktorá zabezpečuje dvojitú ochranu pred koróziou (vrstva zinku a vysokopriľnavého plastu). Táto povrchová úprava - fluidné poplastovanie na plastifikačnej linke, kde sa na oceľový pozinkovaný drôt „prilepí“ vysokoodolnými živicami rovnomerná vrstva plastu - zaručuje týmto plotom, na rozdiel od bužírkových plotov, extrémne dlhú životnosť (10-ročná záruka a odhadom 50-ročná životnosť). Okrem širokého sortimentu plotov a pletív BC TORSION predáva aj priemyselné brány, záhradné bráničky, plotové

V súčasnosti má firma 98 zamestnancov. Väčšina produkcie smeruje na export, v roku 1999 až 68 %. Celkový obrat za rok 1999 predstavoval 135,5 mil. Sk, z toho predaj na Slovensku 62,5 mil. Sk a export 73 mil. Sk. Domáci predaj sa delí na predaj vlastných výrobkov vo výške 37,1 mil. Sk a predaj tovaru vo výške 25,4 mil. Sk. Zisk po zdanení dosiahol sumu 6 mil. Sk.

V poslednom období kladie firma dôraz predovšetkým na tri „K“:

- KOMPLEXNOSŤ ponuky - poskytovanie komplexných plotových riešení pre rodinné domy, diaľnice, lesy, zvlášť citlivé objekty s nárokom na mimoriadnu bezpečnosť, ako napríklad väznice, atómové elektrárne a iné,

- KVALITU a dizajn (estetická stránka produktov),

- KOMFORT spočívajúci v poskytnutí kompletného servisu od projektu oplotenia až po realizáciu.

Pre narastajúcu potrebu nových priestorov sa obchodné a marketingové oddelenie firmy v januári 2000 presídlilo do Hornej Stredy pri Piešťanoch, kde vzniklo obchodno-distribučné centrum, ktoré plní funkciu centrálneho skladu. Predaj na Slovensku realizuje pomocou obchodnej siete, ktorá sa skladá zo 6 zmluvných veľkoskladov, 91 zmluvných predajní a zo 78 iných predajní. Sieť je rovnomerne rozložená po území Slovenska.

Výhodnosť vlastnej siete sa ukázala hlavne v roku 1999, keď pri prepade stavebníctva (- 27 %) boli straty pri štátnych investíciách (hlavne pokles líniových stavieb až - 57 %) kompenzované rastom predaja v iných segmentoch.

Samotný predaj je doplnený rôznymi službami, ako je stavba plotov na kľúč (vlastnou stavebnou skupinou), rozvoz tovaru po SR, konzultácie a kompletné cenové ponuky vrátane poradenstva.

Z niektorých realizácií oplotenia na Slovensku za posledné obdobie:

- JOHNSON-CONTROL Martin

- INA Kysucké Nové Mesto

- AVENT Piešťany

- BRANSON Nové Mesto nad Váhom

- TESCO Bratislava, Trnava

Dodávka oplotenia na stavby:

- AE Jaslovské Bohunice

- Letisko Bratislava

- Letisko Košice

- Nemocnica Vranov nad Topľou

- MOLEX Kechnec

- Areál vodných športov Čunovo

Pred dvoma rokmi odovzdal predseda SOPK Peter Mihók firme BC TORSION Zlatú medailu SOPK za rozvoj francúzsko-slovenských obchodných vzťahov. Medailu prevzal prezident skupiny DIRICKX Jacques Dirickx.

Kontakt:

PREDAJ:

BC TORSION, spol. s r. o.

Predajno-distribučné centrum

P. O. Box 17

916 24 Horná Streda 366

Tel./fax: 0834/777 3079, 777 3095

Infolinka: 0905/440 626

e-mail: bctorsio@isternet.sk

www.bctorsion.sk

SÍDLO:

Štverík 662

906 13 Brezová pod Bradlom

Tel.: 0802/6242 625, 6242 869, 6242 871

Fax: 6242 870, 6242 975

e-mail: bct@isternet.sk

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.