Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Darovacia daň


Naše občianske združenie zamýšľa bezplatne poskytnúť inému občianskemu združeniu osobný počítač s príslušenstvom. Aké sú daňové povinnosti súvisiace s poskytnutím „daru“, kto je platiteľom dane a sú aj nejaké zákonné možnosti na oslobodenie? Bezplatné nadobudnutie hnuteľného majetku na základe právneho úkonu je predmetom dane z darovania podľa zákona č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov. Daňovníkom dane z darovania je podľa ustanovenia § 5 citovaného zákona nadobúdateľ, darca za daň ručí. V praxi to znamená, že ak daňovník nezaplatí vyrubenú daň v lehote uvedenej na platobnom výmere, správca dane môže zaplatenie dane vymáhať u ručiteľa. Nemôže však vymáhať sankcie, ktoré vzniknú v dôsledku konania alebo nečinnosti daňovníka, t. j. penále z omeškania a prípadné pokuty. V tejto súvislosti treba upozorniť, že posledná novela zákona - zákon č. 256/2000 Z. z. zo dňa 20. júna 2000 s účinnosťou od l. augusta 2000 zrušil inštitút ručenia iba v režime dane z prevodu a prechodu nehnuteľností, to znamená iba pri odplatných prevodoch a prechodoch vlastníctva k nehnuteľnostiam. Ručenie pri dani z darovania ostalo nezmenené. Daňovník - nadobúdateľ daru je vo vašom prípade zaradený v III. skupine osôb so sadzbou dane 7 % do l mil. Sk základu dane. Základom dane je cena zvyčajná v mieste a čase darovania, to znamená cena, za ktorú sa porovnateľné počítače v miestnom trhovom prostredí predávajú. Vznik daňovej povinnosti upravuje ustanovenie § 19 citovaného zákona a daňovník je do 60 dní od platnosti zmluvy alebo od prevzatia hnuteľnej veci, ak sa táto prevádza bez zmluvy, podať priznanie k dani z darovania na miestne príslušnom daňovom úrade, ktorým je daňový úrad príslušný k sídlu nadobúdateľa daru. V otázke neuvádzate, v akej sfére pôsobí obdarované občianske združenie a aký je cieľ jeho činnosti, preto nemôžeme jednoznačne posúdiť, či je možné uplatniť zákonné možnosti oslobodenia od dane. Pre informáciu však uvádzame, že ak by pôsobilo v oblasti ekológie, kultúry, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, telovýchovy a športu, dary určené na rozvoj týchto oblastí sú podľa ustanovenia § 18 ods. 3 citovaného zákona od dane z darovania oslobodené. Oslobodenie sa musí uplatniť a jeho titul preukázať pri podávaní daňového priznania. JUDr. Anna Horanovská

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.