Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Účtovanie straty


Naša spoločnosť s ručením obmedzeným vykazuje už niekoľko období účtovnú stratu. Majú spoločníci nejakú zákonnú povinnosť na úhradu tejto straty vykazovanej v účtovníctve na účte 429? Ako to máme účtovne riešiť? Pokiaľ nemá spoločnosť v spoločenskej zmluve zakotvenú tzv. príspevkovú povinnosť spoločníkov na úhradu straty, potom spoločníci môžu dobrovoľne, nie však povinne stratu uhradiť. V prípade jej peňažnej úhrady na účet spoločnosti, by sa účtovalo účtovným zápisom 429/221. Pokiaľ k úhrade straty nedôjde, potom táto spravidla zostáva na účte 429-Neuhradená strata minulých rokov. V súvahe spoločnosti sa strata minulých rokov prejavuje ako položka znižujúca vlastné imanie spoločnosti. Ak je vlastné imanie (riadok 62 súvahy) nižšie ako základné imanie spoločnosti zapísané v obchodnom registri, potom sa odporúča (nie je to zákonná povinnosť) vykonať zníženie základného imania v obchodnom registri. Takéto zníženie základného imania o straty minulých rokov sa účtovne prejaví zápisom 411/429. Znížiť hodnotu základného imania možno až na hranicu povinnej minimálnej výšky základného imania podľa Obchodného zákonníka, ktorá je 200 000 tis. Sk. Základné imanie je údaj zapisovaný do obchodného registra. Podľa objemu základného imania možno na prvý pohľad hodnotiť silu obchodného partnera. Spoločnosť zodpovedá za správnosť údajov prezentovaných v obchodnom registri. Ak je suma kumulovanej straty minulých rokov taká, že vlastné imanie je zásadne nižšie alebo dokonca mínusové, môže údaj prezentovaný v obchodnom registri uviesť užívateľov do omylu. Napokon poznamenávame, že mínusové vlastné imanie napovedá (indikuje) o potenciálnom predĺžení spoločnosti v nadväznosti na zákon o konkurze. Ing. Vladimír Pastierik
HZ Prievidza, s. r. o.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.