Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Náhradné pozemky


V priebehu roku 1999 boli občanom vydané náhradné pozemky na obhospodarovanie. Pozemky vyčlenené z pôdneho fondu, ktoré užívalo poľnohospodárske družstvo, začali občania koncom roku 1999 aj užívať. Rozhodnutia okresného úradu o vydaní náhradných pozemkov boli vydané a právoplatné až v prvom štvrťroku 2000. Kto bol na rok 1999 daňovníkom dane z pozemkov: poľnohospodárske družstvo, ktoré malo tieto pozemky vedené k 1. januáru 1999 na liste vlastníctva ako užívateľ, alebo občania, ktorí už náhradné pozemky prakticky užívali? - Daň z nehnuteľností, ktorá je upravená zákonom č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností je majetková daň, ktorou sa zdaňuje nehnuteľný majetok. Pri posudzovaní všetkých skutočností, ktoré majú vplyv na osobu daňovníka, predmet dane, výmeru, cenu, druh nehnuteľností a pod. sa vždy vychádza z právneho stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak sa vykoná nejaký úkon, ktorý má vplyv na zdaňovanie nehnuteľnosti, alebo nastanú také zmeny počas zdaňovacieho obdobia, v dôsledku ktorých dôjde k zmene napr. aj osoby daňovníka, vychádza sa vždy z právnych dokladov a právoplatných rozhodnutí, ktoré boli platné k 1. januáru. Aj v tomto prípade, ak rozhodnutie okresného úradu o vydaní náhradných pozemkov bolo právoplatné až v priebehu roku 2000, daňovníkom dane z pozemkov na rok 1999 za náhradné pozemky, ktoré boli pridelené občanom na dočasné obhospodarovanie, bolo poľnohospodárske družstvo, aj keď tieto pozemky už neužívalo. Fyzické osoby sa stali daňovníkmi dane z pozemkov až od zdaňovacieho obdobia roku 2000. Irena Bubeníková

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.