Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Paušál ako daňový výdavok


Ak si fyzická osoba (podnikateľ alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba - SZČO) uplatňuje výdavky percentom z príjmov (paušálom), tak sa zákon o daniach z príjmov „nepozerᓠna každého daňovníka rovnako. Ide o to, že ak si tento paušál uplatní „bežný“ živnostník (25 %), samostatne hospodáriaci roľník (60 %), umelec (35 %) a iná SZČO (25 %), tak v týchto sumách výdavkov sú zahrnuté všetky výdavky daňovníka vynaložené v súvislosti s dosahovaním, so zabezpečením a s udržaním príjmov. Netýka sa to výdavkov, na ktorých úhradu boli poskytnuté dotácie, podpory, príspevky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov obcí, zo štátnych fondov a z Národného úradu práce, ktoré si môže tento daňovník uplatniť navyše v preukázateľnej výške. Ani slovo o „povinnom“ poistnom. Máme na mysli poistné, ktoré si platia títo daňovníci na nemocenské a zdravotné poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevky na poistenie v nezamestnanosti. Toto poistné je „ukryté“ v príslušných paušáloch. To by bolo všetko o. k., keby to platilo pre všetky daňové subjekty. Z tohto pravidla existuje jedna výnimka. Ide o daňovníkov, ktorí vykonávajú, resp. majú príjmy z poľnohospodárskej výroby (najčastejšie samostatne hospodáriaci roľníci), lesného a vodného hospodárstva, ktorí ak splnia ustanovené podmienky (napr. príjem do 1,5 milióna Sk), môžu mať osobitný (výhodnejší) spôsob zdanenia týchto príjmov. Okrem toho, že ich základ dane, po znížení o nezdaniteľnú časť, sa zdaní len 7-percentnou sadzbou dane, môžu si uplatniť výdavky vo výške 65 % z týchto príjmov. Ďalšou výhodou je, že okrem toho a výdavkov, na ktorých úhradu boli poskytnuté dotácie, podpory, príspevky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov obcí, zo štátnych fondov a z Národného úradu práce, si môžu navyše uplatniť v preukázateľnej výške ešte aj zaplatené povinné poistné. Je namieste otázka, prečo len oni? Dagmar Piršelová

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.