Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Vplýva internet na celosvetový nárast leteckej dopravy?

Čím viac ľudia komunikujú, tým viac sa potrebujú stretávať
Masový rozvoj informačných technológií (internet, e-mail, e-business) mal prekvapujúci dosah na leteckú dopravu - počet prepravovaných osôb stále stúpa, aj keby sa na prvý pohľad mohlo zdať, že trend by mal byť opačný, keďže ľudia medzi sebou častejšie, ľahšie a lacnejšie komunikujú. To, že sa podnikatelia, ako aj bežní ľudia spájajú medzi sebou pomocou nových informačných a telekomunikačných technológií, podnietilo ich potrebu viac sa stretávať, ako aj osobne spoznávať, a to nielen vo sfére obchodnej, ale aj mimo nej. Vďaka e-mailu ľudia medzi sebou oveľa intenzívnejšie komunikujú, je preto len otázkou času, kedy kontakty nadviazané napríklad elektronickou poštou vyústia v osobné stretnutia, či už na báze rodinnej, priateľskej alebo komerčnej. V oblasti ekonomiky a obchodu sa jednotlivé rozhodnutia vzhľadom na všeobecne a globálne narastajúcu konkurenciu konajú čoraz rýchlejšie. Obchodné prípady sa urýchľujú a často práve intenzívna komunikácia cez internet vyvolá nutkanie „overiť“ si obchodného partnera osobne. To má nakoniec dosah i na dopravu, a najmä leteckú. Posledné výsledky počtu prepravených osôb za rok 1999 a odhady po dopyte po nových lietadlách v najbližších dvoch desaťročiach len potvrdzujú, že tendencia zvyšovania počtu cestujúcich má trvalý charakter a zdá sa, že korešponduje s masovým rozvojom a používaním internetu. Keďže internet je rovnako prístupný nielen vo veľkomestách, ale prakticky v akejkoľvek aj menšej obci, potrebu leteckej dopravy majú aj ľudia z menších miest či regiónov. To vplýva aj na pozitívny rozvoj relatívne menších, respektíve regionálnych letísk. Príkladom rýchleho rozvoja regionálnej siete leteckej dopravy je i Švédsko. Regionálne letiská, ktoré pôvodne slúžili prevažne pre vojenské lietadlá, sa stále rozširujú a vo väčšej a väčšej miere sa využívajú pre civilné lietadlá. V rámci regionálnej politiky sa tieto letiská nielen rozširujú, ale aj častejšie sa priamo prepájajú na väčšie letecké uzly. Dnes je možné z každého švédskeho regiónu začať leteckú cestu do všetkých svetadielov priamo z najbližšieho regionálneho centra. Takisto cestujúci zo všetkých končín sveta priletia priamo do regiónu a autobusovými alebo taxíkovými expresmi priamo na miesto napríklad obchodného rokovania. Podľa posledných prognóz práve regionálna letecká doprava zaznamená najväčší rozvoj v blízkej budúcnosti. Rozvoj regionálnej leteckej dopravy je v podstate predpokladom pre nárast využitia aj veľkých lietadiel. Internet a jeho využitie sa teda pozitívne prejavuje v celom komplexe leteckej dopravy, od veľkokapacitných lietadiel s ďalekým doletom až po menšie regionálne lietadlá. (mm)

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.